*
Борба с вредителите

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ КОЛЕЖ СТАВА ФИЛИАЛ НА ВТУ

|
ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ КОЛЕЖ СТАВА ФИЛИАЛ НА ВТУ

Педагогическият колеж във Враца, който е в структурата на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, става филиал на висшето училище. Предложението е на Академичния съвет на ВТУ и е оценен положително от Националната агенция за оценяване и акредитация. Предвижда се във филиала да се провежда обучение по специалностите „Предучилищна педагогика и чужд език”, „Начална училищна педагогика и чужд език” и „Социална педагогика”. Не по-малко от 70% от лекционните курсове за всяка от специалностите ще се четат от хабилитирани лица.
В момента в Педагогическия колеж във Враца се обучават 90 студенти. Те ще имат възможност да продължат обучението си във филиала за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” или да се преместят в Педагогическия колеж в Плевен, за да довършат обучението си по реда и условията, при които са приети.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар