*

ПЪТНА КАРТА ЗА ЗИМАТА

|
ПЪТНА КАРТА ЗА ЗИМАТА

Днес се проведе заседание на  Областния щаб за зимната подготовка. Стана ясно,че част от общините са подготвени с необходимата техника и инертни материали,  други в момента провеждат процедури по избор на фирма за снегопочистването.Фирма „Пътинженеринг – М“ - гр. Монтана, която отговаря за почистването на републиканската пътна мрежа на територията на Област Враца, разполага с достатъчно количество материали за осигуряване проходимостта на пътищата. Машините са подготвени и са на опорните пунктове. От Областното пътно управление уточниха, че пътят от с.Челопек до Околчица през зимния период не се почиства.               Беше взето решение за изготвяне на карта, на която да са обозначени пътищата, поддържани от Областно пътно управление - Враца, и тези, за чието почистване отговарят общините. Целта е да се подобри взаимодействието между отделните звена за недопускане на кризисни ситуации и обществото да бъде информирано кой е отговорен за почистването на съответния път през зимата.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар