*
Борба с вредителите

ПЪРВА СРЕЩА НА ОИЦ-ВИДИН С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БРЕГОВО

|
ПЪРВА СРЕЩА НА ОИЦ-ВИДИН С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БРЕГОВО

Първа среща с кмета на община Брегово Милчо Лалов и служители от общинската администрация, отговорни за проектната активност по Оперативните програми и други финансови инструменти, подкрепени от Фондовете на ЕС, ще проведе на 19 февруари 2013 г., екипът на ОИЦ-Видин. На срещата ще бъдат презентирани актуални процедури по Оперативните програми с насоченост към общините. Ще бъде представен и напредъка по Оперативните програми в област Видин и община Брегово. Друг акцент в срещата ще е новия програмен период (2014-2020 г.). Срещата с ръководството и служителите от община Брегово ще започне в 10,00 ч., в сградата на община Брегово. ОИЦ – Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е изграден по проект № 0068-ОВН-3.3 Областен информационен център – Видин, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00014-C0001.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар