*
Борба с вредителите

ПЪРВА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА ЗА 2013 ГОДИНА

|
ПЪРВА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА ЗА 2013 ГОДИНА

28 точки са залегнали в дневния ред на предстоящото на 29 януари редовно заседание на Общински съвет – Враца, което ще се проведе от 10.00 часа в градската концертна зала. 21 са докладните, внесени от кмета инж. Николай Иванов. 4 са с вносител инж. Петя Аврамова, Председател на Общински съвет - Враца. Важни решения ще трябва да вземат местните парламентаристи. Едно от тях е във връзка с реализацията на проект за рехабилитация и реконструкция на път II-13 Монтана-Криводол-Девене-Борован, преминаващ през територията на Община Враца. Местният парламент трябва да вземе решение, с което да декларира, че елементите на подземната техническа инфраструктура под обекта на инвестиция са напълно изградени и/или реконструирани към момента на кандидатстване и не се предвижда планово изграждане или реконструкция на съществуващата подземна инфраструктура за период от 5/пет/години след приключване на дейностите по проекта.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар