*
Борба с вредителите

ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ВРЕМЕ ЗА ПРОМЯНА“ СЕ ПРОВЕДЕ В МЕЗДРА /видео/

|
Зареждане на видео плеър...

Първа работна среща по проект „Време за промяна“ бе проведена на 2 ноември в Мездра. В дискусията, организирана от Сдружение „ЦЕАИ“ София, взеха участие учители и директори на училища и детски градини в общината, както и ученици от Клуба по публична реч.

Председателят на Сдружението Иво Цанев и експертът Ива Добрева представиха основните цели и очаквани резултати от реализацията на проекта, като основен акцент е преодоляване на последиците от пандемията от ковид 19.

Всички участници споделиха мнението, че преустановяването на присъственото и въвеждането на дистанционно обучение е оказало изключително негативно въздействие не само върху учителите, но и върху децата и родителите. Именно поради тази причина, основната цел на проекта е осъществяване на ефективен диалог с гражданите, неправителствените организации и медиите, за партньорско управление и извършване на мониторинг и оценка на провежданите политики в действащото законодателство, свързано с предучилищно и училищно образование.

В рамките на проекта ще бъдат проведени информационни срещи с цел устойчиво партниране с граждански организации и структурите на местната власт в община Мездра. В обобщение на дискусиите ще бъде издаден наръчник, съдържащ анализ на действащото законодателство и образователните потребности на децата, както и препоръки за ефективен образователен процес.

Учителите споделиха наслагваните с години проблеми в образованието, като едно от най-трудните за преодоляване според тях е незаинтересоваността на част от родителите.

Представител на община Мездра постави въпрос за необходимостта от промяна в условията на кандидатстване по различни програми и проекти, тъй като намаляващия брой на населението отнема точки при класиране на проектите.

Участниците в дискусията решиха на следващите работни срещи да бъдат поканени и родители, за да бъдат взети под внимание и техните предложения и идеи за по-добро и ефективно образование на децата.

 

Проектът „Време за промяна“, Договор № BG05SFOP001-2.025-0059-C01/27.07.2022 г., се реализира по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

 

 

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар