*
Борба с вредителите

ПЪРВА КОПКА ПО ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА КОЗЛОДУЙ

|
ПЪРВА КОПКА ПО ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА КОЗЛОДУЙ

На 30 ноември ще бъде даден официален старт на строителните дейности по проекта за воден цикъл на град Козлодуй. Събитието е с начален час 11:00 в района на МЦ „Дарис“ и ще отбележи започването на най-мащабния проект, който община Козлодуй изпълнява и чрез който на над 13 000 постоянни жители на град Козлодуй (90% от населението на града) ще се осигури канализационна и водопроводна мрежа.  Проектът се изпълнява по ОП „Околна среда” 2007-2013 г., съфинансиран от Европейски фонд за регионално развитие, националния бюджет на България и общинско съфинансиране, и е отличен от Министерство на околната среда и водите като най-успешен по Оперативната програма. Общата стойност на първия петгодишен етап от изграждането на цялостна и завършена ВиК инфраструктура е на стойност 25 млн. лв. Над 10 000 метра канализационна мрежа и над 9 000 м водопроводна мрежа ще бъдат проектирани, изградени и реконструирани със съпътстващите ги съоръжения и сградни отклонения. Освен това е предвидено и изграждането на пречиствателна станция, която ще реши проблема със заустването на отпадни води директно в река Дунав – грижата за опазването на околната среда е голям приоритет за община Козлодуй и за политиките за развитие на Европейския съюз. Изпълнението на проекта за интегриран воден цикъл на град Козлодуй ще осигури адекватно количество и качество на питейната вода, ще ограничи загубите, резултат от амортизирана водоснабдителна инфраструктура, и ще увеличи съотношението на населението, което е присъединено към водоснабдителната мрежа.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар