*

ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА

|
ОТВОРЕНО ПИСМО  ОТ ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Всяка година Община Враца се включва в инициативата „Часът на Земята” - най-
голямата глобална кампания, посветена на справянето с климатичните промени. В рамките
на един час хиляди хора по цял свят демонстрират загрижеността си към бъдещето на Земята
и изгасят осветлението си в знак на съпричастност с усилията за справяне с това глобално
предизвикателство. Часът на Земята ни напомня, че всички сме отговорни и имаме важна
роля в разрешаването на един от най-сериозните проблеми на нашето съвремие - глобалното
затопляне.
Община Враца продължава започнатата инициатива като я включва в Общинските
„Дни на интелигентната енергия”, които се организират по проект „CONURBANT -
Всеобхватен мрежови подход за включване на европейските агломерации и други обширни
области за участие в „Спогодбата на кметовете”. С организирането на общинските дни на
интелигентната енергия, Община Враца има възможността да представи пред
обществеността своята ангажираност към целите на Европейския съюз, за намаляване на
потреблението на енергия и на емисиите на въглероден диоксид с 20%.
На 20 юни 2012 г. в 22,00 часа Община Враца ще загаси фасадното осветление на
няколко знакови сгради:
 Сграда на Община Враца;
 Читалище „Развитие”;
 Кулата на Мешчийте.
Като Кмет на Враца се обръщам с призив към всички свои съграждани, към
ръководителите на обществени институции, музеи и галерии, към собствениците на
административни сгради, ресторанти, хотели, офиси - присъединете се към инициативата и
участвайте заедно с нас, като на 20 юни 2012 г. в 22,00 часа за един час изключите
осветлението на Вашите домове, офиси и сгради.
Нека покажем, че не сме безразлични и няма да останем безучастни!
ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ
Кмет на Община ВрацаОТВОРЕНО ПИСМО
ОТ ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Всяка година Община Враца се включва в инициативата „Часът на Земята” - най-
голямата глобална кампания, посветена на справянето с климатичните промени. В рамките
на един час хиляди хора по цял свят демонстрират загрижеността си към бъдещето на Земята
и изгасят осветлението си в знак на съпричастност с усилията за справяне с това глобално
предизвикателство. Часът на Земята ни напомня, че всички сме отговорни и имаме важна
роля в разрешаването на един от най-сериозните проблеми на нашето съвремие - глобалното
затопляне.
Община Враца продължава започнатата инициатива като я включва в Общинските
„Дни на интелигентната енергия”, които се организират по проект „CONURBANT -
Всеобхватен мрежови подход за включване на европейските агломерации и други обширни
области за участие в „Спогодбата на кметовете”. С организирането на общинските дни на
интелигентната енергия, Община Враца има възможността да представи пред
обществеността своята ангажираност към целите на Европейския съюз, за намаляване на
потреблението на енергия и на емисиите на въглероден диоксид с 20%.
На 20 юни 2012 г. в 22,00 часа Община Враца ще загаси фасадното осветление на
няколко знакови сгради:
 Сграда на Община Враца;
 Читалище „Развитие”;
 Кулата на Мешчийте.
Като Кмет на Враца се обръщам с призив към всички свои съграждани, към
ръководителите на обществени институции, музеи и галерии, към собствениците на
административни сгради, ресторанти, хотели, офиси - присъединете се към инициативата и
участвайте заедно с нас, като на 20 юни 2012 г. в 22,00 часа за един час изключите
осветлението на Вашите домове, офиси и сгради.
Нека покажем, че не сме безразлични и няма да останем безучастни!
ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ
Кмет на Община Враца


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар