*
Борба с вредителите

ОТВАРЯТ ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА СЕЛО КУНИНО

|
ОТВАРЯТ ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА СЕЛО КУНИНО

На основание чл.69а, ал3 от ЗОП уведомяваме, че на 08.11.2012г. от 13,30 часа в зала 222, ет.2 в сградата на община Роман бул. Христо Ботев №136 ще се отвори Плик №3 – ценовите оферти на участниците в открита процедура за избор на изпълнител на СМР «Извършване на СМР по Дейност 1, Главен клон 1 – водопроводи с.Кунино, Дейност 2 Главен клон 2 – водопроводи с.Кунино, Дейност 3 «Второстепенни клонове с.Кунино». Възложител: Кмет на община Роман инж. Красимир Петков


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар