*
Борба с вредителите

ОТКРИХА ШЕСТАТА СЕСИЯ НА СМЕСЕНИЯ БЪЛГАРО-РУМЪНСКИ ПОДКОМИТЕТ

|
ОТКРИХА ШЕСТАТА СЕСИЯ НА СМЕСЕНИЯ БЪЛГАРО-РУМЪНСКИ ПОДКОМИТЕТ

Областният управител на област Видин инж. Цветан Асенов откри шестата сесия на Смесения българо-румънски под-комитет за наблюдение на проекта за изграждане на моста при Видин – Калафат. „Изграждането на моста при Видин-Калафат е най-важният към момента инфраструктурен проект за област Видин. С неговата реализация ще се осъществи необходимата транспортна връзка между Югоизточна и Централна Европа, което ще доведе до привличането на нови инвестиции и ще спомогне за развитието на българо - румънските търговски отношения. Чрез този проект област Видин ще стане водещ европейски транспортен, търговски и интермодален център, намиращ се на кръстовището на два европейски транспортни коридора” , заяви в приветствието си инж. Асенов. От българска страна подкомитета се представляваше от г-жа Галина Василева, директор на Дирекция „Координация на програми и проекти” към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В срещата участваха членовете на под-комитета от България и Румъния, представители от службите на Европейската комисия и директори на дирекции в Министерството на транспорта от България и Румъния.          Представен бе напредъкът на проекта от двете ангажирани страни. Членовете на смесения под-комитет дискутираха учредяването на дружество за експлоатацията на Дунав мост 2. Обсъдена бе координацията на действията по съвместното въвеждане на обекта в експлоатация.                                   


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар