*
Борба с вредителите

ОТКРИХА ЕКОЗОНА НА ДЕТСКИТЕ ИГРИ В ОРЯХОВО

|

Kъм Национална кампания „За чиста околна среда”, на тема „Обичам природата и аз участвам”, е включено и ОДЗ „Пролет” – Оряхово с проект. Той е към ПУДООС и Министерство на околната среда и водите.

Екозоните са за отдих, за игри, за учебна дейност и за практическа. Целите на проекта са да се повиши екокултурата на деца и родители и създаване на навици за опазване и съхранение на околната среда, да се осъзнаят предимствата на общуването с живата природа за социално и познавателно-емоционалното развитие на децата, да се създаде стимулираща среда, осигуряваща условия за физическо и психическо благополучие на децата, както и да се подпомага процеса на усвояване на знания по образователно направление „Природен свят”, да се осигурят условия за профилактика на здравето и закаляването на детския организъм чрез естествени природни фактори.

На откриването на екозоната в двора на детското заведение присъстваха всички групи дечица, а гости от общинското ръководство бяха председателят на ОбС Ивайло Вагенщайн, секретарят на общината Христинка Цонева, Елка Гуленова – еколог, директори и учители от ЦДГ „Дружба”, ОДЗ „Мир” от Оряхово и Селановци, от ОДК „Л. Живкова”, родители.

Венелина Иванова – директор на ОДЗ „Пролет” и Христинка Цонева прерязаха лентата и всички присъстващи преминаха в екозоната, а на съоръженията в нея най-много се зарадваха децата. Гостите поздравиха за направеното целия колектив на детското заведение и с удоволствие разгледаха направеното.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар