*
Борба с вредителите

ОЩЕ 4 ДНИ ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА УЧАСТВАТ В ПАНАИРА

|
ОЩЕ 4 ДНИ ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА УЧАСТВАТ В ПАНАИРА

Само четири работни дни остават до крайния срок, в който фирмите, желаещи да участват в тазгодишния есенен панаир във Враца, могат да подават заявления. Крайният срок за документите е 17 ч. на 10 септември. До момента в Общината са депозирани заявления от 61 фирми. Подаването на документите става в Центъра за адмнинистративно обслужване, в сградата на Община Враца, на ул. „Стефанаки Савов” № 6. В заявлението всеки търговец посочва вида на преместваемото съоръжение, квадратурата и размерите му. Собствениците на атракциони трябва да представят набор от документи, за които в Центъра за административно обслужване, могат да получат изчерпателна информация. Предложенията за разполагане на питейни и хранителни заведения ще се оценяват на базата на предложена цена на квадратен метър. Комисия, назначена от кмета на община Враца, ще разгледа всички заявления, подадени от началото на годината до 10 септември, по реда на тяхното постъпване, съобразно приложените документи и заявени квадратури, до изчерпване на търговските терени по схема, одобрена от главния архитект на Община Враца. Разрешителните за разполагане на преместваеми съоръжения ще се издават от 11 до 13 септември включително и ще се получават лично от заявителите или упълномощени от тях лица, след заплащане на указаната такса в Центъра за административно обслужване на Община Враца.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар