*
Борба с вредителите

ОПАСНИ ЯЗОВИРИ

|
ОПАСНИ ЯЗОВИРИ

37 от проверените 49 язовири, хвостохранилища и защитни диги на територията на общините Лом, Вълчедръм, Брусарци, Медковец и Якимово са оценени като потенциално опасни. Това стана ясно на работна среща в Лом, на която представителите на местната власт в област Монтана бяха запознати с най- важните и неотложни мерки за недопускане на инциденти при предстоящото интензивно снеготопене и от очакваното повишаване на водните нива. Масово язовирните стени са непочистени, а по короните им са се образували коловози, резултат от нерегламентираното движение на транспортни средства. Непочистени или затлачени със земна маса са и 70% от преливниците на язовирите, което, при евентуална критична ситуация, може да компрометира основното предназначение на тези съоръжения. Запушени основни изпускатели и мрежи, поставени от ползватели или концесионери на водните обекти, също могат да станат причина за проблеми.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар