*
Борба с вредителите

ОN-LINE ПРАКТИКУМ ЗА НОВОНАЗНАЧЕНИ БИБЛИОТЕКАРИ В ОБЛАСТ ВРАЦА

|
ОN-LINE ПРАКТИКУМ ЗА НОВОНАЗНАЧЕНИ БИБЛИОТЕКАРИ В ОБЛАСТ ВРАЦА

Регионална библиотека „Христо Ботев” е водещ координационен, експертно-консултантски и квалификационен център за общодостъпните библиотеки в област Враца. В изпълнение на задълженията си по Закона за обществените библиотеки, Регионална библиотека ежегодно организира практикум с новоназначени и неквалифицирани библиотекари, за придобиване на минимум библиотечни знания.
Тази година практикумът за първи път се провежда он-лайн, като се използват възможностите на новите информационни технологии. В периода от 22 октомври до 2 ноември 2012 г. , всеки ден по 2 часа, участниците са организирани в група чрез скайп. В групата се дискутират всички възникнали въпроси от библиотечната теория и практика.
Системна и целенасочена професионална квалификация – означава познание на проблемите на библиотеките и нуждите от квалификация на библиотечния персонал във връзка със съвременните изисквания и библиотечни стандарти. Принципът на професионалното обучение е „уча това, което ми е необходимо за извършване на конкретна дейност”. Това е причината тези програми да са по-кратки и с по-голяма практическа насоченост. Десетте лекции и упражненията към тях, ще обучават участниците по основните библиотечно – библиографски процеси – комплектуване, обработка и класификация на библиотечни документи, справочно-информационна, културно-просветна и краеведска дейности, библиотечна документация и други.
Новоназначените библиотекари от 10 читалищните библиотеки ще се запознаят също със сайта, електронния каталог и информационните възможности на Регионална библиотека „Христо Ботев”.

Ръководител на практикума – Антоанета Георгиева
Зам. директор на Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца


ОЩЕ ОТ "КУЛТУРА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар