*
Борба с вредителите

ОИЦ-ВИДИН ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТНИЯ ЦИКЪЛ

|
ОИЦ-ВИДИН ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТНИЯ ЦИКЪЛ

Информационна среща-обучение на тема „Управление на проектния цикъл” организира на 19 март 2013 г. в гр. Белоградчик Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин). Акцент в обучението, на което ще присъстват представители на бизнеса, неправителствения сектор и местната власт,  ще бъдат въпроси като същност и стъпки в разработването на проектното предложение; жизнен цикъл и управление на проекта; видове проекти. Ще бъдат представени и обща информация за Структурните и Кохезионния фонд и Оперативните програми, както и ще се презентират приоритетите и мерките в Оперативните програми за новия програмен период 2014-2020 г. Информационният ден ще се проведе в заседателната зала на община Белоградчик, от 10,00 до 15,30 часа. ОИЦ – Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар