*
Борба с вредителите

ОИЦ - МОНТАНА ПЛАНИРА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020

|
ОИЦ - МОНТАНА ПЛАНИРА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020

Областен информационен център – Монтана започна информационната кампания свързана с планиране на новия програмен период 2014-2020. На първата среща с експерти от областна и общинска администрация, фирми, бенефициенти, директори на училища, читалища и неправителствени организации бяха представени основните стратегически документи на европейско и национално ниво – стратегията „Европа 2020“, Общата стратегическа рамка (ОСР), проекта на Общ регламент за фонодвете по ОСР, Националната програма за развитие: България 2020.

Специално внимание беше обърнато на 11-те тематични цели, определените водещи ведомства, списъка с бъдещите оперативни програми и фондовете, които ще ги финансират.

За участниците в срещата най-важна беше информацията за бъдещите оперативни програми. В момента е ясно, че като характер и тематична концентрация се запазват пет от сега действащите седем оперативни програми: Оперативна програма „Регионално развитие“, която най-вероятно ще носи името „Региони в растеж“, Оперативна програма „Транспорт“ става „Транспорт и транспортна инфраструктура“, Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ – „Иновации и предприемачество“, а оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Околна среда“ запазват наименованията си. Работните групи в областите на образованието, младежта и науката и на техническа помощ и административен капацитет имат задача да разработят мерките и начините, по които те ще се финансират в следващия програмен период. Към настоящия момент Министерство на образованието, младежта и науката е разработило и предлага допълнителна оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Тя трябва да финансира научни изследвания и технологично развитие, професионално образование, подобряване на достъпа да предучилищно и училищно образование, подобряване на качеството на висшето образование, образователна инфраструктура.

Сред приоритетите на бъдещата ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ е изграждането на железопътната линия Видин – София и пътя Видин – Мездра. При новата оперативна програма за регионално развитие цяла една приоритетна ос ще бъде концентрирана върху инвестиции в градовете, които в момента разработват интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. Ще се подпомага държавна образователна, здравна и социална инфраструктура, регионална пътна инфраструктура и регионален туризъм. Новата оперативна програма за иновации и предприемачество ще се фокусира върху развитие на иновациите и научните изследвания, повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия, енергийна и ресурсна ефективност, туристически информационни услуги.

Броя и вида на оперативните програми за следващия програмен период са в процес на интензивно обсъждане, тяхната структура, брой и мерки ще са ясни най-късно до средата на 2013 г., обясниха от Областен информационен център – Монтана.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар