*
Борба с вредителите

ОИЦ – ВРАЦА ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННАТА СИ КАМПАНИЯ ЗА 2023 г.

|

С последното си събитие във Враца на 30.11.2023 г., областния център завърши информационния си цикъл за годината. В цялата област екипа на центъра представи на срещите си актуалните възможности до края на 2023 година и какво могат да очакват бенефициентите за следващата 2024 година. Освен срещите по общини,  екипа се срещна с бизнеса по предприятия, земеделски производители на място в стопанствата и представители на образованието. На срещите най-голям интерес предизвикаха: процедурите „Адаптирана работна среда”, финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 и „Внедряване на иновации в предприятията“, финансирана от Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, които  имат  за цел да предоставят помощ на предприятията за посрещане на  новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. Предвидените дейности са насочени към подобряване на здравословната  и безопасна работното среда в предприятията и предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации (стока, услуга или иновация в бизнес процесите) в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС).

В заключителното събитие участие взе участие  г-жа Мария Панайотова от Европа Директно Враца към Търговско-промишлена палата – Враца, която  представи проекти, в помощ на предприемачите в зелено и платформи за обучение и самообучение на предприемачи и техните служители, свързани с дигитализацията, семейния бизнес, управление на енергийната ефективност, електронна търговия при търговците на дребно.  Директорът на Дирекция Бюро по труда Враца г-жа Виолета Андреева запозна присъстващите със съществуващите възможности за обучения по дигитални компетентности и  програма „Младежка заетост +“ финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

За повече информация относно предстоящи процедури за европейско финансиране посетете най - близкия Областен информационен център или обновения портал ИСУН 2020. https://eumis2020.government.bg/

 

 

 

 

 

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар