*
Борба с вредителите

ОИЦ – ВИДИН ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРЕД БИЗНЕСА

|
ОИЦ – ВИДИН ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРЕД БИЗНЕСА

Процедури, насочени към бизнеса представи на среща в Димово екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин). Пред общинските съветници и представители на бизнеса експертът „Комуникация, информация и логистика” Цветомир Ценков презентира актуални процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“: "Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж", „Ново работно място“, „Безопасен труд“, „На път“, както и схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“, която се финансира от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. От възможностите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) ще се възползва не само бизнеса, но и Община Димово - стана ясно на срещата. Общината е поискала, поради доказаната ефективност и ползите, които дава на местната общност, удължаване с шест месеца на проекта за предоставяне на услугата „личен асистент“. Два проекта са реализирани по ОПРЧР в община Димово досега. С тях е осигурена грижа и подкрепа за независим и достоен живот на самотно живеещите хора в общината и е активизирана дейността на училищните клубове. С финансиране от Оперативна програма „Регионално развитие” е осигурена ефективна образователна инфраструктура в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Общият размер на средствата за трите проекта на община Димово по Оперативните програми е 668 704 лв.   На срещата бе представен и напредъка по Оперативните програми в област Видин. Договорените средства в региона до 01.11.2012 г., съгласно ИСУН, са 47 077 926 лв. Сключени са 75 договора с 43 бенефициента. Екипът на ОИЦ-Видин и представителите на Общински съвет-Димово обсъдиха и  формите за разширяване на сътрудничеството между двете организации. Председателят на Съвета Светослав Славчев посочи, че информацията, която разпространява ОИЦ, трябва да достигне до всеки гражданин, за да се използват в максимална степен възможностите на Европейските фондове. ОИЦ – Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е изграден по проект № 0068-ОВН-3.3 Областен информационен център – Видин, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00014-C0001.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар