*
Борба с вредителите

ОФИС НА НАП ВРАЦА НАПОМНЯ НА ТРАЙНО БЕЗРАБОТНИТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗДРАВНА ДЕКЛАРАЦИЯ

|
ОФИС НА НАП ВРАЦА НАПОМНЯ НА ТРАЙНО БЕЗРАБОТНИТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗДРАВНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Офис на НАП – Враца напомня на всички клиенти, които са трайно безработни и не получават обезщетение от Бюрото по труда, както и на студентите над 26 г., че трябва да подадат декларация за здравно осигуряване. Декларация образец 7 се подава в офисите на НАП или по пощата с обратна разписка.
В декларацията се вписват личните данни и началната дата, от която гражданинът е започнал да плаща сам здравноосигурителните си вноски.
Нямат задължението да подават тези декларации безработните, които получават социални помощи, жените по майчинство, пенсионерите и студентите, които не са навършили 26 години. Декларация образец 7 не подават също едноличните търговци, собствениците или съдружниците в търговски дружества, регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, земеделските и тютюнопроизводителите.
Всички, които започнат сами да внасят здравноосигурителните си вноски трябва да подадат декларацията до края на месеца, следващ месеца, в който са започнали да плащат сами за здраве. Тоест ако от 1 август 2011 г. трябва сами да внасяте здравноосигурителни вноски, то до края на септември трябва да подадете декларация образец 7.
Клиентите на НАП – Враца могат да изтеглят декларацията образец 7 от рубриката „Осигуряване” на сайта на приходната агенция – www.nap.bg или да получат формуляра на място в офиса.
Глобата за неподаване на декларацията е от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение от 1000 до 3000 лв.
Месечната здравноосигурителна вноска за лицата, които са трайно безработни е не по-малко от 16,80 лева, които се внасят до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.
Повече информация за попълването и подаването на Декларация образец 7 може да се получи на телефона за информация на НАП 0700 18 700 и в рубриката „Осигуряване” на сайта на НАП - www.nap.bg


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар