*
Борба с вредителите

ОДОБРЕНИ СА 5 ПРОЕКТА ПО ОПАК НА ВИДИНСКИ ОБЩИНИ

|
ОДОБРЕНИ СА 5 ПРОЕКТА ПО ОПАК НА ВИДИНСКИ ОБЩИНИ

Одобрени са пет проекта по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК) на общини от област Видин. Проектите на Видин, Белоградчик, Брегово, Димово и Чупрене са по подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация ". Целта им е повишаване на квалификацията на служителите на местно ниво за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса. Съгласно процедурата, проектите на общините са на стойност до 90 000 лв., като целта е те да могат да бъдат изпълнени при максимално облекчен и бърз режим за избор на изпълнител. Срокът, в който трябва да бъдат реализирани дейностите по одобрените проектни предложения (Община Чупрене: “Повишаване на квалификацията на служителите в Община Чупрене, чрез провеждане на обучения за допълнителна компетентност”; Община Белоградчик: „Подобряване на професионалната квалификация на служителите на община Белоградчик“; Община Видин: „Повишаване административния капацитет на служителите на община Видин“; Община Брегово: „Подобряване на професионалната компетентност в община Брегово, чрез обучение“; Община Димово: „Повишаване административния капацитет на служителите в Община Димово“), е 12 месеца. Очаква се договорите с общините да бъдат сключени през настоящия месец. От началото на програмния период досега две общини от област Видин са се възползвали от подкрепата на ОПАК - Кула и Видин. Община Кула изпълнява проект „Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Кула" на стойност 270 572 лв. Проектът на община Видин - „Модерна и ефективна администрация", също е в процес на изпълнение, като неговата стойност е 169 137 лв. За да повиши интереса към ОПАК и проектната активност по Програмата, екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) ще продължи активно да популяризира на информационните срещи през месец март двете актуални процедури по ОПАК с насоченост към общинските администрации.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар