*
Борба с вредителите

ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ОБХОДЕН ПЪТ НА МОНТАНА

|
ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ОБХОДЕН ПЪТ НА МОНТАНА

 Висшият експертен екологичен съвет  одобри обходен път на гр. Монтана с възложител   Агенция „Пътна инфраструктура” и поиска за него предварително изпълнение заради значението му като обект с национално значение. Съществуващото трасе на път І-1 (Е79) сега преминава по уличната мрежа на гр. Монтана, като затруднява значително вътрешноградското движение. Поради голямото стопанско значение на международен път Е79 и очакваното увеличаване на трафика на движение по него, се осигурява изнасянето на транзитното движение извън града. Според административното деление на страната трасето на обходния път на гр. Монтана ще бъде разположено в землищата на гр. Монтана и селата Долна Вереница, Войници, Студено Буче и Николово, област Монтана. Началната точка на Обходния път на гр. Монтана е при км 102+060 от път I-1 в землището на с. Долна Вереница. От тук до км 102+600 трасето следва оста на съществуващия път като осигурява преминаването от габарит Г12 към Г20 и продължава с проектния габарит Г20. Оста е в лява хоризонтална крива с радиус 390 м. От км 102+600 посредством дясна крива с радиус 450 м оста е по нов терен в североизточна посока. При км 107+220 се пресича съществуващ водосбор с лява крива с радиус 450 м. До км 108+392 оста е по левия бряг на дерето, където се пресича с път III-112. От км 108+392 до км 110+009 пътната ос съвпада или е в близост до оста на сега съществуващия обходен път по направлението на път II-81 към път III-112 за Арчар - Видин. Лявата хоризонтална крива в този участък е с радиус 450 м. От км 110+009, където е пресичането с път II-81 по направлението за Лом, до км 114+250 оста е по нов терен и пресича обработваеми земи от ССФ. В този участък трасето е ситуирано с три хоризонтални криви с радиуси 450 и 3000 м. При км 110+814 чрез ж.п. надлез, позволяващ реконструкцията и удвояването на ж.п. линия, се пресича съществуващата линия „Бойчиновци – Монтана – Берковица”. При км 111+820 оста пресича терасата на р. Огоста чрез четириотворно мостово съоръжение. Пресичането на общинския път за с. Николово е при км 113+960. От км 114+250 до края при км 114+512.20 проектната ос съвпада с тази на съществуващия I-1, като осигурява проектния габарит Г20 и ускорителния шлюз по направлението Монтана - София. Съществуващата дясна крива е с радиус 180 м. Предвидени са четири броя пътни възли: в началото при км 102+750, осигуряващ отливането от съществуващия път и направлението за гр. Монтана център; при км 108+392 – пресичане с път III-112 по направлението „Монтана – Арчар – Видин”; при км 110+009 по направлението „Монтана – Лом” и в края на Обходния път при км 113+960, осигуряващ вливането в съществуващия път, както и направленията гр. Монтана център и за с. Николово.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар