*
Борба с вредителите

ОБЗОР НА СЕДМИЦА НА ГОРАТА – СЗДП-ВРАЦА

|

УЧЕНИЦИ ОТ ДВЕ УЧИЛИЩА СЕ ВКЛЮЧИХА В ГОРСКИ МНОГОБОЙ, ОРГАНИЗИРАН ОТ СЗДП И ПП „ВРАЧАНСКИ БАЛКАН“
Ученици от СУ „Христо Ботев“ и СУ „Никола Войводов“ от Враца се включиха на 9 април в организираното от Северозападно държавно предприятие и Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ състезание по горски многобой. То е част от събитията, посветени на „Седмица на гората“, което тази година протече под наслов „Гората е живот и … обща отговорност“.
В състезанието участваха 24 деца от 6 клас, разделени на 4 отбора. Те трябваше да преминат през 4 горски станции в района на комплекс Вестителя (Хижата) и да изпълнят задачи, свързани с разпознаване на дървесни видове, да „гасят“ горски пожар, да почистят горски терен и да напишат първия куплет на „Хубава си моя горо“. Целта на инициативата беше чрез състезателни игри децата да научат за основните заплахи и предизвикателства, с които се сблъскват лесовъдите в опазването на горите. За финал учениците получиха заслужено награди, сред които книжка
„100-те национални туристически обекти“, чаши от екоматериал, тефтери и др. В инициативата взеха участие 8 служители от Държавно горско стопанство Враца, Северозападно държавно предприятие и от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“.

УРОК ЗА ГОРАТА С ДЕЦА ОТ ДГ“СИНЧЕЦ“ В ТРОЯН
Урок за горските обитатели и по какво се различават иглолистните от широколистните дървесни видове проведе на 10 април лесовъдът от Държавно горско стопанство -Троян инж. Станислава Багарова с деца от Детска градина „Синчец“. Заниманията по Горска педагогика се проведоха в местността „Гъбата“ над Лесо-парк „Турлата“ в гр. Троян. Малчуганите бяха любознателни да научат какви са природните закони за оцеляване на дивите животни в гората, като например защо сърничката е толкова бърза и се движи безшумно, за да се спаси от вълка. Това те разбраха, влизайки
в ролята на сърната в играта „Паяжина“. По време на заниманията децата имаха за задача да открият растителни видове и шишарки на полянката, в която се намираха в играта „Открий моето съкровище“. Малчуганите демонстрираха познания по опазване на околната среда, откривайки в растителността скрити боклуци. Включиха се с много желание и в образователната игра „Кое е моето животно“. Инж. Багарова запозна подрастващите с приликите и разликите от видовете елен и сърна, като нагледно показа рога от благороден елен, елен лопатар и на сръндак.
Децата научиха кога сменят рогата си, каква големина достигат и за какво служат. В края на горския урок всяко дете изработи своята картичка от природни материали и получи подарък – книжката „Горски приключения“ на Ваня Бояджиева и по една химикалка с логото на Държавно горско стопанство-Троян.

ДГС БЕРКОВИЦА С БЕСЕДА ЗА ПРОФЕСИЯТА НА ЛЕСОВЪДА ПРЕД ДЕЦА ОТ ДГ „ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА“
Лесовъдите от ДГС „Берковица“ продължават с дейностите си по случай „Седмица на гората 2024 год.“. На 2 април те посетиха децата от ДГ „Червената шапчица“ в с. Боровци. Следвайки първоначалната идея на „Седмица на гората“ горските служители изнесоха интересни беседи за ползите от гората, запознаха децата с професията на лесовъда и съвместно посадиха фиданки от бреза. Малчуганите си изработиха медальони, научиха се как се определя възрастта на дървото, по неговите годишни пръстени, а любимата им игра беше „Кое животно съм?“. Всяко дете кипеше от
ентусиазъм да сподели своя история за срещата си с дивите животни.
Активността на децата по време на беседите много радваше лесовъдите на ДГС „Берковица“. Изключително трогнати останаха, когато децата им поднесоха своя подарък под формата на песничка за гората. Посещението приключи с подарък за всяко дете – книжката „Горски приключения“, в която е описано как протича един работен ден на лесовъда и плод. Също така получиха общ подарък топка, с която децата активно да развиват двигателните си умения.


ДГС ГОВЕЖДА С ПОРЕДИЦА ОТ ИНИЦИАТИВИ ПО ПОВОД СЕДМИЦА НА ГОРАТА
Държавно горско стопанство – Говежда се включи в отбелязването на професионалния празник на лесовъда, с поредица мероприятия. Служители на държавното стопанство проведоха залесяване на 2 април в държавни горски територии, където насаждения в отдел 155 са пострадали през 2021 г. от снеголом, след което е проведена принудителна сеч. Залесяването се извърши съвместно със служители на стопанството, експерти и горски инспектори при РДГ Берковица, както и ученици и учители от Лесотехническа професионална гимназия гр. Берковица. Залесени бяха 10 дка със 3 350бр. контейнерни фиданки от черен бор в землището на с. Говежда.
На следващия ден инициативите продължиха , като в землището на с. Копиловци, служители на стопанството съвместно със служители на община Георги Дамяново и доброволци от с. Копиловци извършиха ремонт на парапет и почистване на „Копренска екопътека”, водеща до Водопад „Дуршин скок”. На 4-ти април в землището на с. Дива Слатина, местност „Двете реки” служители на стопанството извършиха освежителен ремонт на горски заслон.


СЪВМЕСТНАТА КАМПАНИЯ ПО ЗАЛЕСЯВАНЕ НА ДГС ЛОВЕЧ И УЧЕНИЦИ ЗАВЪРШИ В ГОРСКИЯ РАЗСАДНИК В С. СЛИВЕК
Служители на Държавно горско стопанство-Ловеч заедно с 60 ученици от четири училища – ОУ „ Проф. Димитър Димов“, ОУ „Христо Никифоров“, ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ и ПГМЕТ засадиха дръвчета на 9 април. Това се прави в изпълнение на дейността „Засади дърво“ от Общинската програма за превенция на дигиталната зависимост 2023-2024 г. на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Ловеч и във връзка със Седмицата на гората и обявената от кмета на Община Ловеч широкомащабна кампания по залесяване.
Специални гости на инициативата бяха кметът на Община Ловеч – Страцимир Петков и заместник-кметовете на Община Ловеч – Цветелин Винчев и д-р Алдин Начков. Всички ученици участваха в разнообразни дейности, като:
– посяха заедно семена от черен бор в новосъздаващо се през 2024г. семенище за производство на млади фиданки;
– горските служители представиха на учениците млади семенища от зимен дъб, бял бор, обикновена ела, кавказска ела, турска ела и киликийска ела, създадени през 2023г.;
– попълниха заедно школа от Коледни елхи (засаждане на нови живи дръвчета от обикновен смърч на мястото на загинали дръвчета в създадена през 2023г. школа за Коледни елхи);
– засадиха заедно плодни дръвчета и храсти в двора на разсадника;
– горските представиха на децата създадения през 2023г. пчелин в двора на горския разсадник и им обяснихме биологичните особености на медоносната пчела, йерархията в пчелното семейство, структурата на пчелния кошер и технологията за добив на пчелен мед.
Всичко завърши с интересна беседа и въпроси, свързани с представеното и видяното в горския разсадник, като най-внимателните и най-бързи деца получиха символични награди.
Държавно горско стопанство-Ловеч отправя благодарност към всички деца, на учителите, на кмета и заместник-кметовете на Община Ловеч за участието и помощта!

ДГС ВИДИН С ОБРАЗОВАТЕЛЕН УРОК ПО ПОВОД СЕДМИЦА НА ГОРАТА В ЕЗИКОВАТА ГИМНАЗИЯ В ГРАДА
Значението и ролята на гората за човека бе тема на образователен урок с ученици в 11-ти клас, посветен на Седмица на гората на Държавно горско стопанство Видин в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ в града. Презентация за същността на професията „Лесовъд“, основните функции и отговорности на горските служители и как хората трябва да се грижат за гората, представи инж. Радослав Николов, директор на ДГС-Видин. Инж. Николов засегна още теми като усточйиво управление на горите и техните ресурси и опазването на биразнообразието. В последвалата част от програмата горски педагози с помоотщта на образователно-забавни игри обърнаха внимание на учениците върху теми като опазване на околната среда, различаване отделните иглолистни и широколистни видове, запознаване с начина на живот на дивечовите видове елен и сръндак, как оцеляват сърните в природата и др.
За финал всеки ученик получи пакетче със семена от бял бор, които лично да посее.


ДЛС РУСАЛКА РАЗШИРЯВА ПЛОЩИТЕ В ГРИЖАТА ЗА ДИВЕЧА
По случай седмица на гората и по инициатива на екипа на ДЛС „Русалка” – гр. Априлци, беше проведена среща с игумена на Троянската Света Обител „Успение Богородично”. Целта на посещението беше да се обсъдят и договорят бъдещи взаимоотношения между двете институции. Първата крачка към съвместните им дейности е направена. Договорено бе да бъдат безвъзмездно предоставени на ДЛС „Русалка”- гр. Априлци, за стопанисване и ползване 180 дка. силно обрасли ливади и пасища. Тези земи се намират в землището на село Черни Осъм, където в ловно -топанско отношение дивечът се стопанисва от ДЛС „Русалка”. Целта на стопанството е да почисти и облагороди тези места, като по този начин ще подобри естествените местообитания и хранителната база на благородния елен и сърната.
ДЛС „Русалка” изказва сърдечните си благодарности лично към Архимандрит Стефан за топлото и любезно посрещане, волята и желанието от негова страна да се случи нещо благородно и в полза на дивечовото богатство в района.
Държавно ловно стопанство „Русалка” – град Априлци закри „Седмицата на гората“ с окопаване, плевене и косене на фиданки в разсадник „Маринска”, както и почистване на прераслите школи в него. Също така бяха почистени замърсени участъци на екопътека „Видимско пръскало” и участъци на екопътека, водеща до паметника на Цанко Дюстъбанов. Събрани бяха доста боклуци в гората и около туристическите пътеки в гр. Априлци.


СЛУЖИТЕЛИ НА ДГС ВРАЦА ИЗНЕСОХА УРОК ЗА ГОРАТА И ЗАЛЕСИХА ФИДАНКИ С ДЕЦА В ДГ“Ю.ГАГРИН“ С.ДОБРОЛЕВО
Служители на ДГС Враца проведоха урок, посветен на Седмица на гората, с децата на Детска градина „Юрий Гагрин“ в с.Добролево. За целта те предварително изготвиха и представиха презентация на тема „Иглолистните и широколистни гори и техните обитатели“. След това те рисуваха рисунки със децата и залесиха фиданки от липа и червен дъб в двора на детското заведение. Основната им идея бе да предадат любовта си към природата и да се опитат да я предадат на децата за да я обичат и пазят.

В ГОДЕЧ: По повод „Седмица на гората“ ДГС Годеч организира инициатива по залесяване, в която се включиха доброволци от града. В местността „Янковица“, на април, бяха залесени 150 броя фиданки от черен бор.

СЛУЖИТЕЛИ НА ДГС НИКОПОЛ ВКОРЕНИХА 123 ХИЛ. ТОПОЛОВИ РЕЗНИЦИ
В горски разсадник Гулянци на ТП ДГС Никопол бе извършена доброволческа акция на горските служители. Мероприятието е по повод Седмица на гората. Вкоренени бяха 123 000 броя тополови резници.


ДГС ТРОЯН И ДЛС РУСАЛКА СЪС СЪВМЕСТНА ИНИЦИАТИВА ПО ЗАСАЖДАНЕ НА ДРЪВЧЕТА В ДВОРА НА БЕЛОДРОБНАТА БОЛНИЦА В ТРОЯН
Служителите на Държавно горско стопанство-Троян и Държавно ловно стопанство „Русалка“ Априлци, по инициатива на д-р Цветомила Дудевска /Упрвител на Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести/, облагородиха парка на лечебното заведение. Засадени бяха 23 фиданки от дървесните видове обикновен смър, обикновена ела, сребрист смърч, бреза и обикновен явор. Инициативата бе осъществена с цел подобрявне на ландшафта и подмяна на загиналите дървета в парка на болницата.

КОЛЕКТИВЪТ НА ДГС ЧИПРОВЦИ ЗАСАДИ 800 ФИДАНКИ ОТ СМЪРЧ
Колективът на ДГС Чипровци откри „Седмицата на гората“ с лесокултурно мероприятие. В инициативата се включиха 10 горски служители, които поплниха със смърч 3 дка в чипровската гора. Засадени бяха близо 800 фиданки в държавни горски територии, които са били опожарени. На 4 април горските служители извършиха почистване около природна забележителност „Мишин камък“.

С ПОРЕДИЦА ОТ МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕЦА ПО СЛУЧАЙ СЕДМИЦА НА ГОРАТА В ДГС БОРИМА
На 02.04 – вторник , Държавно горско стопанство-Борима проведe открит урок и в двора на ДГ „ Звънче“ – с. Голяма Желязна. На децата горските служители, инж. Марияна Терзиева и инж. Даниела
Веселинова започнаха заниманията по Горска педагогика с поставяне на медальони във формата на листенца с допълнително поставени горски животни, които да разпозвнаят и да разкажат, какво знаят за тях. Децата криха като катерички храна за зимата и след това я намираха, провираха се през пайжина, бяха гъсенички, лисици и мишки, прилипчета, който се ориентират по звука за да намерят храната си. Чрез всички игри те научаваха по нещо ново за животните и гората. Научиха какво трябва да носят в раничката при разходка в гората. Разпознаха нещата, който представляват боклук и не трябва да оставят в гората. Лесовъдите разказаха за пожарите и последствията от тях за гората. Завършиха чудния  празник с изработване на картички с природни материали, които да останат за спомен на децата.
Децата им бяха подготвили подарък, плакат – „Гората е живот – домът на нашето бъдеще“ .

250 ФИДАНКИ ОТ ЧЕРЕН БОР ЗАЛЕСИХА СЛУЖИТЕЛИ НА ДГС ГОДЕЧ С УЧЕНИЦИ
По инициатива на ТП „Държавна горско стопанство Годеч“ във връзка със „Седмица на гората“, която се провежда от 1-ви до 7-ми април 2024г., съвместно с ученици от СУ „проф. д-р Асен Златаров“ гр. Годеч бяха залесени в местността „Пуалица“ 250 броя фиданки от черен бор. Служителитена Горското стопанство показаха на учениците начина, по който се залесяват фиданки и последващите грижи.
ТП „Държавно горско стопанство Годеч“ изказва своята благодарност към
учениците и техния ръководител, които се включиха в инициативата по
залесяване.

В СЕДМИЦА НА ГОРАТА ДГС ПЛЕВЕН ПРОВЕДЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ С ПЕТОКЛАСНИЦИ
Традиционният празник на българската гора и на лесовъдите в България бе открит официиално и в Държавно горско стопанство-Плевен. Той започна с поднасяне на цветя от служителите на ДГС Плевен на мемориалната плоча на инж. Юри Миков, първият директор-основател на Северозападно държавно предприятие, поставена на входа на ДГС Плевен. Проведени бяха занимания по Горска педагогика с ученици от пети клас на ОУ“Д-р Петър Берон“. Трима горски служители въведоха учениците в професията на лесовъда, техните основни задължения в грижите и опазването на гората и дивите животни. С помощта на образователни игри подрастващите добиха повече знания за дървесните видове и поведението и начина на живот на обитателите на гората. Обърнато бе внимание и на опазването на природата. Целта на заниманията бе да надградят знанията на децата, свързани с ролята на зеленината, намаляване на агресията и правилното изхвърляне на отпадъци.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар