*
Борба с вредителите

ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ЗАЕТОСТТА

|
ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ЗАЕТОСТТА

Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” Обявява конкурс за проекти за реализация през 2013 година  Програмата цели да осигури заетост и социална интеграция на безработни лица, обект на месечно социално подпомагане, чрез разкриване на работни места: в общополезни дейности; в дейности на територията на предприятия без държавно и/или общинско участие: дейности, насочени към подобряване условията на труд и работна среда на територията на собственото им предприятие в сгради и постройки, в които се осъществява трудова дейност и се поддържа целогодишна/постоянна заетост на работните места в предприятието. Тези дейности са допустими за работодатели, които осъществяват основна производствена дейност от промишленото производство и/или от производството на строителна продукция; дейности в основното промишлено производство и производство на строителна продукция, водещи до  повишаване на умения, квалификация и конкурентно-способност на наетите лица на свободния пазар;           Работодателите, които могат да кандидатстват с проекти,  са: Областни управители, общински администрации и общински предприятия Държавни предприятия и институции, извършващи общополезни дейности Юридически лица с нестопанска цел Предприятия без държавно и/или общинско участие Краен срок за подаване на проектите 16.11.2012 г. Допълнителна информация за програмата, може да бъде получена на Интернет адрес: www.az.government.bg или в ДБТ - Враца тел./факс: 092/66-08-35 тел.: 092 / 62-05-16;  092 / 62-01-38 е-mail: bt505@mbox.contact.bg


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар