*
Борба с вредителите

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛАГАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ СЕЧИ СЕ ПРОВЕДЕ ЗА ГОРСКИТЕ СТОПАНСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РДГ-БЕРКОВИЦА

|
ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛАГАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ СЕЧИ СЕ ПРОВЕДЕ ЗА ГОРСКИТЕ СТОПАНСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РДГ-БЕРКОВИЦА

Ежегодни специализирани обучения, под формата на съвещания за практическо прилагане на различни видове сечи, се провеждат на територията на „Северозападно държавно предприятие“. По този повод бе проведено Регионално съвещание по стопанисване на горите в землището на село Драшан в района на дейност на Държавно горско стопанство-Враца. По указания на Изпълнителна агенция по горите- град София в него участие взеха представители на СЗДП, ИАГ, Лесотехнически университет, експерти при Районна дирекция по горите, директори, зам. директори и лесовъди от Държавни горски стопанства и Учебно-опитни горски стопанства, частно практикуващи лесовъди и лесовъди на работа в общински горски структури, както и представители на РИОСВ – всички те на територията на РДГ-Берковица. В три демонстрационни обекти специалистите лесовъди обмениха опит и тренираха практическите си умения за прилагане на изискванията на съответните сечи.

Проведени бяха дискусии по три основни теми. В обект №1 се състоя дискусия по темата „Сечи за трансформация“, в която лесовъдите обсъдиха състоянието на бялборовата култура извън ареала на естественото разпространение на белия бор. След това бе посетен обект №2 – издънково насаждение с преобладание на зимен дъб, където темата на разговори бе „Мероприятия във възобновени участъци при извеждане на възобновителни сечи в издънкови в издънкови насаждения и превръщането им в семенни“. Темата „Отглеждане на насаждения без материален добив“ бе обсъдена в обект №3 – насаждение с преобладание на зимен дъб.

Обучението се организира от СЗДП и има за цел усъвършенстване и развитие на професионалните знания, умения и квалификация на лесовъдите за поддържане на професионалната компетентност през целия период на кариерното им развитие, както и за подобряване ефективността при изпълнение на основните лесовъдски дейности в горите. Лектор в обучението бе инж. Станислав Лазаров – лесовъд на частна практика с международен опит.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар