*
Борба с вредителите

ОБУЧЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ЩАБ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

|

Обучение на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия на тема: „Външен авариен план на АЕЦ „Козлодуй“ се проведе на 15.11.2012 г. в Областна администрация – Враца. Обучението е във връзка с предстояща проверка от оперативен екип на МААЕ за експлоатационната безопасност на 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй“ – мисия „OSART“ 2012.
Срещата беше ръководена от Заместник областният управител на Област Враца и Заместник - председател на Областния щаб за изпълнение на Областния ПЗБ - инж. Валентин Литов.
Той запозна присъстващите членове с темата на обучението, след което предостави думата на инж. Даниел Милков – ВНД Началник на група „ППД“ при ОУ „ПБЗН“ – Враца.
Инж. Милков представи мултимедийна презентация, чрез която подробно запозна присъсътващите с по-важните моменти от „Външния авариен план на АЕЦ „Козлодуй“, като:
* основания за разработване на плана;
* цели на плана;
* основни задачи на плана;
* зони за аварийно планиране на АЕЦ „Козлодуй“
* оповестяване и привеждане в готовност на съставните части на ЕСС;
* оповестяване на населението при възникване на радиационна авария;
* отговорности и задължения на членовете на областния щаб;
След така проведеното обучение инж. Ангел Престойски – Управител на „ВиК“ ООД – Враца постави въпроса за финансирането на различни дейности с цел осигуряване на нормално водоснабдяване, в случай на авария в АЕЦ „Козлодуй“, като част от превантивните мерки за защита на населението.
В отговор на така поставения въпрос от инж. Престойски, инж. Валентин Литов уточни, че може да се кандидатства за финансиране на превантивни дейности по защита на населението от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет по съответния ред, съгласно правилника на комисията.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар