*
Борба с вредителите

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В ОРЯХОВО

|
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В ОРЯХОВО

На 8 януари в заседателната зала на община Оряхово се проведе Общо събрание на Регионалното сдружение на общините за управление на отпадъците за регион Оряхово.

Събранието протече под председателството на Росен Добрев – кмет на община Оряхово и в присъствието на членовете: Румен Маноев – кмет на община Козлодуй; Д-р Виолин Крушовенски – кмет на община Мизия; Маргарита Цветкова – секретар на община Хайредин; Иво Цветков –кмет на община Бяла Слатина и Симеон Шарабански – кмет на община Кнежа.

Участие във форума взеха също и Валентин Литов – Зам. Областен управител на област Враца; Вергиния Керефейска - Областна администрация област Враца; Христо Христов-Директор на Дирекция в РИОСВ гр. Враца; Петър Цветанов – Управител на „Грийнпланет” ООД; Ивайло Йотков – еколог „Грийнпланет” ООД; Ивайло Вагенщайн – Председател на Общински съвет Оряхово; Ивайло Иванов – зам.кмет на община Оряхово; Ива Иванова – зам.кмет на община Оряхово.

По време на събранието бе приет отчет за депонираните отпадъци на територията на РДНО, землище Оряхово, за 2012 г. и бяха обсъдени възможностите за оползотворяване на отпадъците с цел намаляване на количествата постъпващи на РДНО гр. Оряхово за обезвреждане чрез депониране. Събранието завърши с вземане на принципно решение за сключване на договор с „Гриинпланет” ООД, а излъчената работна група бе упълномощена да извърши действия по уточняване на клаузите по договора с „Гриинпланет” ООД.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар