*

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА В ПРОТИВОРЕЧИЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

|
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА В ПРОТИВОРЕЧИЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

Общинският съвет гласува в противоречие със Закона за общинската собственост, отдавайки без търг или конкурс помещение на партера в сградата на общината във Видин. С решение от последното заседание е гласувано удължаване на срока на договор за наем на търговски обект в сградата на общината.
Върховният административен съд е спрял изпълнението на 78 подобни решения на Общински съвети, предупреди председателят на групата на ГЕРБ в Общинския съвет Росица Кирова.
Материалът е внесен за разглеждане от кмета Гергов без да има становище на комисията по правните въпроси в ОбС. Вносителят цитира като правно основание член 78, алинея 2 от Закона за допълнение и изменение на Закона за общинската собственост. С него се допуска удължаване на срока на договора с решение на Общинския съвет, по искане на наемателя, ако договорът е сключен за по-малко от три години. Цитираното правно основание се отнася само за договори, които са заварено положение към момента на публикуване на разпоредбите- 16 ноември 2004 година, а договорът на съдържателя на заведението на партера в сградата на общината е от 2009 година.
Цитираното от кмета основание касае преходни разпоредби, които имат действие единствено до момента, до който обхващат период на промени на застъпване на закона и не могат да бъдат основание за удължаване на договора на конкретния наемател.
„Правим мечешка услуга”-обявиха от ГЕРБ като предупредиха, че ВАС ще спре решението. Не бе прието предложението на председателя на групата за връщане на предложението за преразглеждане и в крайна сметка точката бе приета с 19 гласа. Шестима гласуваха „против”, а пет „въздържал се”.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар