*
Борба с вредителите

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ЧАКА ОТГОВОРИ ОТ СВЕТОЗАР ЛУКАНОВ

|
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ЧАКА ОТГОВОРИ ОТ СВЕТОЗАР ЛУКАНОВ

На 4 септември ще се проведе редовно заседание на Общински съвет - Враца. Освен останалите точки от дневния ред се очаква на това заседание кметът на Община Враца, чрез временно изпълняващия длъжността Светозар Луканов, да даде отговори на питанията на общинските съветници от предишното заседание на Общински съвет – Враца.
На него бяха отправения 7 питания. Ето и въпросите на общинските съветници:
Общинският съветник Васил Драганов е отправил въпроси за наличнието на договор между Община Враца и ТП „Български пощи” с цел събиране на местни данъци и такси и за липсата на представител на Община Враца на общото събрание на акционерите в МБАЛ „Христо Ботев”.
Въпросите на общинския съветник Венчо Кръстев са кога Община Враца предвижда закупуване на паяк за подобряване работата на „Синя зона” в града и докъде е стигнало разследването на пожара на площадката за отпадъци през май.
На екологична тема е и едно от питанията на инж. Петя Аврамова. След като общинската администрация излезе със становище, че площадката за съхранение на отпадъци до бившия противочумен институт е незаконна, докъде са стигнали проучванията на Общината и какви мерки ще бъдат предприети, се интересува тя.
Второто питане на инж. Аврамова се отнася до изграждането на сепариращата инсталация, чийто пусков срок след едногодишно закъснение трябваше да е юни 2012 г. Инж. Аврамова се интересува дали общинската администрация е запозната с проблемите, свързани с некачественото изпълнение на строителните дейности и как смята да упражни ефективен контрол и да накара фирмата изпълнител да отстрани недостатъците.
Последните два въпроса от инж. Петя Аврамова и от Соня Илчева се отнасят до ремонта на пътните настилки на територията на Община Враца. Петя Аврамова е отправила питане защо не се упражнява ефективен контрол върху тези ремонти, а Соня Илчева се интересува кога ще започнат ремонтите на общински пътища IV клас, за които са утвърдени целеви средства от Централния бюджет на стойност 223 800 лв. Според нея пътят с. Мраморен – с. Голямо Пещене е в изключително тежко състояние, а от 15 септември по него ще се превозват ученици към средищното ОУ„Христо Ботев” – Баница. „Непредприемането на спешни мерки за незабавен ремонт е условие за ПТП и застрашаване на живота на учениците”, се казва в питането на Соня Илчева.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар