*
Борба с вредителите

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В МОНТАНА ЩЕ ОБСЪЖДАТ ОТНОВО СВОЕ РЕШЕНИЕ

|
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В МОНТАНА ЩЕ ОБСЪЖДАТ ОТНОВО СВОЕ РЕШЕНИЕ

Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 453, прието на заседание на общински съвет Монтана, проведено на 29.01.2013 г. С посоченото решение общинският съвет приема, че язовирите – публична общинска собственост на територията на община Монтана, не са обекти от обществен интерес и дава съгласие същите да бъдат предоставяни на трети лица, по реда на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост. Съгласно разпоредбата на чл. 20 от Закона за водите управлението на водните обекти – публична общинска собственост се извършва само чрез отдаването им на концесия. Този закон е специален по отношение на Закона за общинската собственост и посочената в решението на общинския съвет разпоредба е неприложима.
 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар