*
Борба с вредителите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ СЕ ОБУЧАВАТ

|
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ СЕ ОБУЧАВАТ

Членовете на Постоянната комисия по законност, местно самоуправление, нормативна уредба, етика и охрана на обществения ред към Общински съвет- Видин разгледаха 9 предложения за гласуване на предстоящата редовна сесия.

С писмо управителят на сметопочистващата фирма във Видин Людмил Борисов е уведомил общинското ръководство за нарастващата сума на неразплатените дейности по сметосъбирането и сметоизвозването. Над 2 милиона е дължимата сума за извършени дейности от фирмата. Видинският Общински съвет ще разгледа и докладна, внесена от кмета на Дунавци Димо Скорчев, в която са посочени пропуски в почистването на града. Кметският наместник на село Новоселци Панталей Панчев е сигнализирал общинските съветници с уведомително писмо за проблемите на населеното място- увеличеният брой на домовите кражби, които се извършват предимно с необозначени каруци от организирани групи.

На следващото заседание общинските съветници ще гласуват и новото предложение на кмета на общината Герго Гергов, в което е коригиран размерът на таксите за търговските клетки на Видинския общински пазар. Комисията ще внесе и становище до председателя на видинския общински съвет Пламен Трифонов, за необходимостта от обучение на общинските съветници за работа с постоянно изменящите се нормативни документи. Предложението съдържа мотивирано становище за изучаване на текстовете на законите: Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА); Закона за обществените поръчки (ЗОП); Закона за общинската собственост (ЗОС); Закона за устройството на територията (ЗУТ); Закона за общинските бюджети (ЗОБ) и други подзаконови нормативни уредби.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар