*
Борба с вредителите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА ЩЕ ПРОВЕРИ НАПРЕДЪКА ПО „МАЛКИ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ 2012”

|
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА ЩЕ ПРОВЕРИ НАПРЕДЪКА ПО „МАЛКИ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ 2012”

От понеделник, 27 август до 30 август 2012 г., Постоянната комисия по програми с европейско и национално финансиране, европейско сътрудничество при Общински съвет - Враца ще направи първата си, текуща проверка по изпълнение на дейностите по Проект "Малки граждански инициативи 2012". Целта е да се проследи напредъкът в дейностите и да се дадат разяснения на инициативните комитети за отчитането на средствата по проекта. В края на месец септември комисията ще публикува на Интернет страницата на Община Враца в секция "Общински съвет" бланка "Отчет за изпълнение на дейностите по проекта", който инициативните комитети трябва да попълнят, преди срока на отчитане. Изпълнението на проектите трябва да приключи до края на м. септември 2012 г. След финализирането на проектите Общински съвет – Враца ще организира изложба със снимки за изпълнените през настоящата година „Малки граждански инициативи”, а гражданите на Враца ще имат възможност да гласуват on-line за най-добрите от тях. Общински съвет – Враца ще осигури награден фонд за спечелилите гласуването.   През юли тази година общинските съветници гласуваха 75 532,52 лв. За класираните от Постоянната комисия по програми с европейско и национална финансиране, европейско сътрудничество към Общински съвет – Враца проекти по инициативата «Малки граждански иницитиви». Комисията класира за утвърждаване от Общински съвет – Враца списък от 26 проекта, които получиха над 80 точки при оценяването по критериите, приети от местния парламент и общинските съветници приеха решението й.  „Малки граждански инициативи” е проект на Общински съвет – Враца, който се изпълнява за 7-ма година. По него се отпускат средства в размер до 3 000 лв. на проект на инициативни комитети и управителни съвети на етажната собственост, които искат да облагородят градската среда. Средствата са за материалите, необходими за изпълнението на проектите, а трудът е доброволен. От Общински съвет – Враца отчитат повишаващ се интерес към иницитивата. Постъпилите проектни предложения през 2012 г. бяха 63, а за сравнение в предходната 2011 г. – 47 броя.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар