*
Борба с вредителите

ОБЩИНА ВРАЦА С ПРОЕКТ ПО „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

|
ОБЩИНА ВРАЦА С ПРОЕКТ ПО „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

Решение за кандидатстване по Проект „Красива България – 2013” трябва да вземе общинският съвет на редовното си заседание. Община Враца има проектна готовност за кандидатстване по МЯРКА 01 „Подобряване на градската среда” с обекти: „Реконструкция на Детска площадка в ж.к. „Металург”, и „Вертикална планировка на спортна зала „Вестител”. За първия обект се предвижда изграждане на парково осветление, доставка и монтаж на детски съоръжения и оборудване, ограда и ударопоглъщаща настилка. Планираните дейности възлизат на 62 199 хил. лв. с ДДС. За „Вертикална планировка на спортна зала „Вестител се предвижда изкореняване на храсти и млада гора, ремонт на тротоар, дренаж за отводняване и направа на подпорна стена. Дейностите възлизат на 51 129 хил. лв. с ДДС. Както е известно, съфинансиращата вноска от кандидата е най-малко 50%, а финансирането от Проект „Красива България” е не повече от 100 000 лв. с ДДС.   Т.е. средствата, които Община Враца ще вложи в реконструкциите са в размер на 56 664.00 лв. - 31 100.00 лв. за детската площадка и 25 564.00 лв. за вертикалната планировка на спортна зала „Вестител”.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар