*
Борба с вредителите

ОБЩИНА ВРАЦА ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ

|
ОБЩИНА ВРАЦА ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ

Община Враца обявява процедура по набиране на желаещи за ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ -Доброволни -Професионални- сключва се ТРУДОВ ДОГОВОР . Могат да кандидатстват и пенсионери. Не се изисква регистрация в Дирекция „Бюро по труда” Желаещите могат да получат подробна информация на адрес: гр. Враца, ул. „Кокиче” № 14 в сградата на Комплекс за работа с деца , тяло 2 e-mail:vratza_priemime@abv.bg GSM:0887 571122   Възможност за НОВА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ   Какво е Приемна грижа? Приемната грижа е грижа за чуждо дете в собствения ВИ дом. Приемната грижа дава възможност на изоставени деца да израстнат в семейна среда. Приемните родители работят в собствените си домове с деца, които не могат да живеят с родителите си. Кой може да стане приемен родител?                                                       Всеки може да стане приемен родител при условие, че: -живеете в Община Враца; -имате в сърцето и дома си пространство за детето; -искате да се заемете с нова и предизвикателна работа; -пълнолетен сте; -нямате сериозни здравословни проблеми; -сте самотен родител, семейство или живеете на съпружески начала с някого; -нямате криминално минало.     Какви са видовете приемна грижа Според продъжителността на престоя на детето при приемните родители, Приемната грижа е:         Краткосрочно настаняване – за срок до 1 година. Дългосрочно настаняване – за срок над 1 година. Спешно настаняване – в екстремни ситуации. Заместваща приемна грижа – за кратък период от време   Приемната грижа може да бъде:   Доброволна приемна грижа:   При доброволната приемна грижа се сключва договор с утвърденото приемно семейство, преминало базово обучение. Семейството получава месечна издръжка за детето, както и еднократна помощ (при необходимост).  Месечната издръжка за детето се определя в зависимост от навършените години. Доброволната приемна грижа се предпочита от работещи лица и семейства, които въпреки ангажираността си в ежедневието, имат желание да полагат грижа за дете в риск.   Професионална приемна грижа:   При професионалната приемна грижа се сключючва трудов договор с единия родител от приемното семейство, преминало базово обучение и допълнителна квалификация, необходима за възпитание и отглеждане на деца. Професионалният приемен родител получава трудово възнаграждение, полагания от него труд се води като трудов стаж и получава месечна издръжка за настаненото дете, както и еднократна помощ (при необходимост). Професионалната приемна грижа се предпочита от хора, които са безработни и имат достатъчно свободно време, в което да полагат грижа за дете, като в същото време това е шанс за самите тях за професионална реализация.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар