*
Борба с вредителите

ОБЩИНА ВРАЦА ПОДГОТВЯ 5 НОВИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

|
ОБЩИНА ВРАЦА ПОДГОТВЯ 5 НОВИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Пет нови проектни предложения подготвя общинската администрация във Враца. С тях ще се кандидатства по оперативните програми „Регионално развитие” и „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., по Националната схема за зелени инвестиции и Регионалния план за трудова активност на младежта. По оперативната програма „Регионално развитие” проектите са по две схеми – „В подкрепа за следващия програмен период” и „Зелена и достъпна градска среда”. По схемата „Зелена и достъпна градска среда” максималният размер на безвъзмездната помощ е 5 милиона лева. Новопостъпили предложения за допълване на списъка с проекти по тази схема са за построяването на детска площадка в жк „Медковец” и за обновяване на обществения парк „Хижата”.          До председателя на Общинския съвет във Враца ще бъде изпратено предложение за свикване на извънредно заседание в периода 15 – 18 октомври, на което да бъдат взети решения за ангажиментите на Община Враца във връзка с изпълнение на два  проекта.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар