*
Борба с вредителите

ОБЩИНА ВРАЦА НАПРАВИ ПРОЕКТ "ЗЕЛЕНИ ГАРАЖИ"

|
ОБЩИНА ВРАЦА НАПРАВИ ПРОЕКТ "ЗЕЛЕНИ ГАРАЖИ"

Община Враца и кметствата на с. Голямо Пещене, с. Лиляче, с. Бели извор, с. Мраморен, с. Върбица, кв. Кулата подготвиха проектни предложения за участие в кампанията „За чиста околна среда 2012”. Седемте предложения бяха изпратени на 19.04.2012 г. Целта на кампанията „За чиста околна среда 2012 г.“ е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда. С реализацията на дейностите по Националната кампания „За чиста околна среда” 2012 г.  се цели постигане на резултати на територията на цялата страна. Проектите предвиждат почистване на площадки, междублокови пространства, залесяване и зацветяване на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други, което ще се осъществи с доброволния труд на гражданите.    Проектът на Община Враца, под наименованието „Зелени гаражи”, е за изграждане на площадка за деца и възрастни върху гаражни клетки. На нея ще бъдат монтирани различни съоръжения, включително и детска люлка, с възможност да се ползва от деца с увреждания. Ще бъде почистен и залесен район от около 19 дка, в който са разположени 5 жилищни блока и 51 гаражни клетки. Гаражите ще бъдат обновени с рисунки от графити, като за целта ще организираме конкурс за графити на тема: „Аз обичам природата и Враца, а ти?”   Очаква се чрез реализираните дейности да се постигне повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар