*
Борба с вредителите

ОБЩИНА ВИДИН ОЧАКВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ГРАЖДАНИТЕ

|
ОБЩИНА ВИДИН ОЧАКВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ГРАЖДАНИТЕ

Три са зоните за въздействие по проект „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие – град Видин”, одобрени от управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ на 21 януари 2013 г, съобщава Община Видин.
Едната от тях е с преобладаващ социален характер и включва жилищните комплекси „Гео Милев”, „Крум Бъчваров” и „Панония”, другата е с потенциал за икономическо развитие и в нея попада Северна промишлена зона, а третата е с публични функции с висока обществена значимост, която обхваща Централната градска част и Крайдунавския парк.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” по схемата за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”.

Във връзка със следващата фаза от разработването на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, общината дава възможност на гражданите на Видин да представят своите идеи и предложения за реализиране на конкретни проекти в избраните зони за въздействие, които ще доведат до подобряване на градската среда и жизнения стандарт на населението. Видинчани могат да споделят идеите си на интернет страницата на проекта www.vidin-ipgvr.eu, на e-mail: vidin_ipgvr@abv.bg, или да внесат предложенията си в Информационния център на Община Видин.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар