*
Борба с вредителите

ОБЩИНА ВИДИН ГОТВИ АМБИЦИОЗЕН ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ

|
ОБЩИНА ВИДИН ГОТВИ АМБИЦИОЗЕН ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ

Община Видин подготвя нов, изключително амбициозен проект за обновяване на обществени пространства в центъра на града с обща площ 38 000 кв.м., рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление в гр. Видин.

По този повод кметът на Видин Герго Гергов, кани всички заинтересовани граждани, обществени организации и юридически лица на обществено обсъждане. То ще се проведе на 12.12.2012 г. (сряда) от 13:30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Видин.


Ще се обсъдят няколко инвестиционни проекта, които да залегнат в проектното предложение по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013

I. Първи подобект: Пешеходна зона Градски парк гр. Видин

1. Пешеходна зона Градски парк – Първа част с граници: север – ул. „6-ти септември“, юг – паркинг пред хотел „Бонония”, изток – ул. „Бдин“ , запад – Административен съд гр.Видин, сграда Медицински център „Биомед” с площ 10 000 кв.м.;

2. Пешеходна зона Градски парк – Втора част с граници:север – ул. „Райна княгиня“, юг – ул. „6-ти септември“, изток - ул. „Бдин“, запад – СОУ „ Цар Симеон Велики ” с площ 8 000 кв.м.;

3. Пешеходна зона Градски парк – Трета част с граници: север – ул. „Антон Страшимиров“, юг – ул. “ Райна Княгиня“, изток – ул. „Бдин“, запад – Спортна зала, Общински пазар с площ 20 000 кв.м.;

Дейностите включват: Благоустройство и паркоустройство, рехабилитация на алейна мрежа, паркова мебел, осветителни стълбове, фонтан, изграждане на поливна система на територията на Градски парк;

II. Втори подобект: Реконструкция и рехабилитация на улично осветление и тротоарна мрежа в гр. Видин за следните улици:

- ул. „Цар Александър II“ – в участъка от бул. „Панония“ до ул. „Цибър“ ще се предвиди реконструкция на тротоарите от двете страни на улицата с настилка от плочи. Ще се предвиди двустранно улично осветление

- ул. „Цар Александър II“ – в участъка от ул. „Цибър“ до ул. „Княз Александър Батенберг“ ще се предвиди реконструкция на тротоарите от източната страна на улицата с настилка от плочи. Ще се предвиди двустранно улично осветление

- ул. „Цар Александър II“ – в участъка от ул. „Княз Александър Батенберг“ до ул. „Цар Симеон Велики“ ще се предвиди реконструкция на тротоарите от двете страни на улицата с настилка от плочи. Ще се предвиди двустранно улично осветление.

- ул. „Цар Симеон Велики“ – в участъка от ул. „Цар Александър II“ до ул. „Хан Аспарух“ ще се предвиди реконструкция на тротоарите от двете страни на улицата с настилка от плочи. Ще се предвиди улично осветление от едната страна на улицата.

- ул. „Цар Симеон Велики“ – в участъка от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Широка“ ще се предвиди улично осветление от едната страна на улицата. В този участък реконструкция на тротоарите не се предвижда.

- ул. Широка – в участъка от ул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Христо Ботев“ ще се предвиди реконструкция на тротоарите от двете страни на улицата с настилка от асфалт. Ще се предвиди двустранно улично осветление.

- ул. Христо Ботев – в участъка от ул. „Широка“ до ул. „Хан Аспарух“ ще се предвиди реконструкция на тротоарите от двете страни на улицата с настилка от асфалт. Ще се предвиди улично осветление от едната страна на улицата

- ул. „Хан Аспарух“ – в участъка от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Екзарх Йосиф“ ще се предвиди реконструкция на тротоарите от двете страни на улицата с настилка от асфалт. Ще се предвиди улично осветление от едната страна на улицата

- ул. „Екзарх Йосиф“ – в участъка от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Цар Симеон Велики“ ще се предвиди реконструкция на тротоарите от двете страни на улицата с настилка от асфалт. Ще се предвиди улично осветление от едната страна на улицата.

- ул. „Градинска“ – ще се предвиди реконструкция на настилката с асфалт.

- ул. „Димитър Цухлев“ – по цялата дължина ще се предвиди реконструкция на тротоарите от двете страни на улицата с настилка от плочи. Ще се предвиди улично осветление от едната страна на улицата.

- ул. „Антон Страшимиров“ – по цялата дължина ще се предвиди реконструкция на тротоарите от двете страни на улицата с настилка от асфалт. Ще се предвиди улично осветление от едната страна на улицата.

- ул. „Алеко Константинов“ – по цялата дължина ще се предвиди реконструкция на тротоарите от двете страни на улицата с настилка от асфалт. Ще се предвиди улично осветление от едната страна на улицата.

- ул. „Княз Борис I“ – в участъка от ул. „Бдин“ до ул. „Стефан Караджа“ ще се предвиди реконструкция на тротоарите от двете страни на улицата с настилка от плочи. ще се предвиди улично осветление от едната страна на улицата.

- ул. „Княз Борис I“ – в участъка от ул. „Стефан Караджа“ до ул. „Баба Вида“ ще се предвиди реконструкция на тротоарите от двете страни на улицата с настилка от асфалт. Ще се предвиди улично осветление от едната страна на улицата.

- ул. „Баба Вида“ – в участъка от ул. „Княз Борис I“ до ул. „Осман Пазвантооглу“ ще се предвиди реконструкция на тротоарите от двете страни на улицата с настилка от асфалт. Ще се предвиди улично осветление от едната страна на улицата.

- ул. „Осман Пазвантооглу“ – по цялата дължина ще се предвиди реконструкция на тротоарите от двете страни на улицата с настилка от асфалт. Ще се предвиди улично осветление от едната страна на улицата.

В участъците, в които се предвиждат дейности по изграждане на водопровод и канализация по програмата за воден цикъл на града, няма да се извършва реконструкция на тротоарите.

Уличното осветление ще се разработи с LED осветителни тела и поцинковани стълбове и рогатки. Височините на стълбовете, дължините на рогатките, хоризонталното разстояние между стълбовете, както и тротоарите по които ще се разполага осветлението ще се предвидят съобразно техническите и икономически характеристики на съответните участъци.

III. Допълнителни обекти на интервенция:

1. Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа , въвеждане на енергоспестяващо улично осветление по ул. „Екзарх Йосиф”, от бул. „Панония” до ул. „Цар Симеон Велики”;

2. Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа , въвеждане на енергоспестяващо улично осветление по ул. „Акад.Стефан Младенов” от бул. „Панония” до ул. „ Цар Симеон Велики”

3. Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа , въвеждане на енергоспестяващо улично осветление по ул. „ Широка”от бул. „ Панония” до ул. „Христо Ботев”;

4. Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа , въвеждане на енергоспестяващо улично осветление по ул. „Казармена” от ул. „Цар Самуил” до ул. „Бдин”;

5.Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа , въвеждане на енергоспестяващо улично осветление по ул „ Цар Самуил 3-Шишман” от ул. „Бдин” до ул. „Преславска”;

6. Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа , въвеждане на енергоспестяващо улично осветление по ул. „Преславска” от ул. „Цар Самуил 3- Шишман” до бул. „Панония”;

7. Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа , въвеждане на енергоспестяващо улично осветление по ул. „Христо Ботев” от ул. „Широка” до ул. „ Цар Симеон Велики”;

8. Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа , въвеждане на енергоспестяващо улично осветление по ул.”Цар Симеон Велики” от ул. Широка” до бул. „Панония”;

Съгласно поканата от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за подаване на проектни предложения по Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в проектите са включени дейности по:

- Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих (паркова среда, зелени площи и др., включително поставяне на пейки, беседки, възстановяване на водни площи, изграждане на поливни системи, поставяне на елементи на градския дизайн);

- Реконструкция и рехабилитация на пешеходни зони, алеи и тротоари, изграждане на велосипедни алеи, поставяне на указателни знаци;

- Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление;

- Създаване на достъпна архитектурна среда, свързана с горните направления.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар