*
Борба с вредителите

ОБЩИНА ВИДИН ДЪЛЖИ 18 783 997 ЛЕВА

|
ОБЩИНА ВИДИН ДЪЛЖИ 18 783 997 ЛЕВА

Като бедствено определи положението в община Видин новоизбраният кмет Герго Гергов. Той подчерта, че трябва да се предоговорят всички задължения, в противен случай запорите върху сметките на общината ще продължат. Това, според него, поставя в невъзможност институцията да изпълнява най-основните си дейности и да се разплаща с доставчици на услуги. Неразплатените суми към момента възлизат на над 18 милиона лева. Общината дължи голяма сума за ел.енергия, водоснабдяване, чистота, строителни материали, озеленяване, охрана на обекти и други дейности. Запорите върху авоарите на институцията са за близо 7 милиона лева, показа актуална справка от счетоводния отдел. На пресконференцията бе представена и структурата на административния капацитет на общината. Гергов поясни, че ще бъде извършена пълна ревизия и на човешките ресурси и при необходимост ще има преструктуриране на отделите и направленията.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар