*
Борба с вредителите

ОБЩИНА МЕЗДРА ЗАПОЧВА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА В КМЕТСТВАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

|
ОБЩИНА МЕЗДРА ЗАПОЧВА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА В КМЕТСТВАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Община Мездра започва комплексна проверка в кметствата на 27-те села в общината относно изпълнение на задълженията на длъжностните лица в кметствата на населените места - кметове, кметски наместници и специалисти „Административно обслужване на населението“ („АОН“), за периода 2022-2023 г.

Основната цел на проверката е установяване на съответствие с изискванията на следните закони и наредби:

  • Закон за местните данъци и такси: Гарантиране на правилното прилагане на данъчните регулации и такси.;
  • Закон за нотариусите и нотариалната дейност: Съответствие с правилата на нотариалната практика и процедури.;
  • Закон за гражданската регистрация: Обезпечаване на точност и пълнота на гражданската регистрация, включително вписване на раждане, брак и смърт.;
  • Наредба №РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението: Спазване на правилата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

Комплексната проверка ще бъде извършена по график през периода 22 ноември - 8 декември 2023 г. Тя е предприета с цел укрепване на прозрачността и ефективността на управлението в Община Мездра. Вярваме, че този процес ще подобри качеството на обслужване на гражданите и ще спомогне за създаването на по-добри административни практики.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар