*
Борба с вредителите

ОБЩИНА МЕЗДРА ОБЯВЯВА XIII НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ „ДЯДО ЙОЦО ГЛЕДА“

|
ОБЩИНА МЕЗДРА ОБЯВЯВА XIII НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ „ДЯДО ЙОЦО ГЛЕДА“

ОБЩИНА МЕЗДРА,

ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС „ДЯДО ЙОЦО ГЛЕДА”

и СЪЮЗЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ

обявяват

XIII НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ

„ДЯДО ЙОЦО ГЛЕДА”

на тема:

 „Миналото, настоящето и бъдещето на нашата Родина”.

 

Регламент на конкурса:

 

• Конкурсът е анонимен.

 

• Право на участие в конкурса има всеки български гражданин, навършил 18 години, чийто текст отговаря на условието за анонимност - неподписан ръкопис на разказ в 3 (три) екземпляра.

 

• Всеки автор може да участва с един разказ (формат - до 5 страници А4, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14).

 

• Текстът, заедно с приложено към него запечатано малко пликче, което съдържа личните данни на автора, се изпращат в голям пощенски плик, върху който също не са отбелязани имената на автора.

 

• Разказите се изпращат в срок до 31 май 2024 г. на адрес: гр. Мездра 3100, област Враца, Община Мездра, ул. „Христо Ботев” №27, стая 304, за Националния литературен конкурс „Дядо Йоцо гледа”.

 

• Текстове, несъобразени с темата или с жанровите и техническите изисквания на конкурса, отпадат от класирането.

 

• Автори, които са класирани в предишни издания на конкурса, няма да бъдат награждавани.

 

• Отчитането на конкурса ще стане на 22 юни 2024 г. в Туристически комплекс "Дядо Йоцо гледа" - с. Очиндол.

• В конкурса ще бъдат връчени следните награди, осигурени от Община Мездра: І награда - 800 лв., ІІ награда - 600 лв., III награда - 400 лв., поощрение - 200 лв.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар