*
Борба с вредителите

ОБЩИНА МЕЗДРА И МКБППМН ОБЯВЯВАТ ОБЩИНСКИ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ПО ПОВОД 110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АСЕН БОСЕВ

|

Община Мездра и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) обявяват Общински ученически конкурс, посветен на 110-aта годишнина от рождението на българския писател, журналист и преводач Асен Босев (1913-1997 г.).

В своето стихотворение „Колкото звезди в небето” роденият през 1913 г. в с. Руска Бела, Врачанско детски поет пише:

„Колкото звезди в небето,

толкова мечти в детето.

...

Но пожелавам му едно:

нека да е в своя век добродетелен човек!”

????️ Регламент на конкурса:

????️ Тема на конкурса: „Добродетелите - мечти, идеали или реалност в ХХІ век”.

????️ Конкурсът е в два раздела:

• Раздел „Изобразително изкуство”:

Приема се по 1 (една) ненадписана рисунка, изпълнена върху картон, формат А4 и изобразителна техника по желание, от автор от една от следните възрастови групи:

І възрастова група - ученици І-ІV клас,

ІІ възрастова група - ученици V-VІІ клас,

ІІІ възрастова група - ученици VІІІ - ХІІ клас.

• Раздел „Литература”:

Приема се по 1 (едно) неподписано есе, с дължина до 1 страница А4, от автор от една от следните възрастови групи:

І възрастова група - ученици V-VІІ клас,

ІІ възрастова група - ученици VІІІ-ХІІ клас.

????️ Конкурсът е анонимен - личните данни на ученика (име и фамилия, клас, учебно заведение) се предават в запечатано пликче, прикрепено с телбод за рисунката или текста, а възрастовата група се изписва на гърба на произведението.

????️ Произведения, в които не е спазена темата на конкурса или изискването за анонимност, няма да бъдат разглеждани.

????️ Конкурсни творби се приемат от 1 април до 1 октомври 2023 г. в Община Мездра, стая 304, Светла Дамяновска, гл. експерт „Културно наследство и религиозни дейности“.

????️ Отчитането на конкурса ще стане на 1 ноември 2023 г. в Голямата  заседателна зала на Община Мездра.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар