*
Борба с вредителите

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗАЛЕСЯВА СЪС 149 743 ФИДАНКИ

|
ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗАЛЕСЯВА СЪС 149 743 ФИДАНКИ

Община Козлодуй стартира работа по проект „Създаване на горски култури чрез залесяване на неземеделски земи на територията на община Козлодуй”. С негова помощ ще бъдат залесени територии с обща площ от 370, 000 дка с широколистни дървесни видове – бяла акация и топола. Широколистните дървесни видове са типични за региона, но по-голямата част от горските масиви са унищожени и превърнати в обработваеми земи, което изпраща Козлодуй в списъка на общините с гори, които са под 60%. Реалният размер на районите с гори в региона е едва 30%. Чрез работата по проекта за залесяване ще бъдат засадени 149 123 фиданки бяла акация и 620 фиданки топола в няколко местности на териториите на Гложене, Хърлец и Крива Бара. Общата стойност на проекта е 193 214 лева, а всички дейности ще бъдат изпълнени в рамките на 18 месеца. Работата е започнала още през м. март миналата година, а сега – през септември, е финалният срок за приключване на дейностите. В момента фирмата изпълнител „Корект Х” ЕООД вече е залесила определения район в с. Бутан – местността „Лъката”, където са посадени 7 340 фиданки бяла акация. Местността е в близост до реката, преминаваща покрай селото, а с помощта на кмета Ивайло Иванов и жителите на Бутан фиданките се пазят и обгрижват. От фирмата изпълнител имат задължение в рамките на 5 години да поддържат броя на прихваналите се дръвчета в рамките на 80%.  Най-мащабно и най-трудоемко е засаждането на младите акации в околностите на Крива Бара, където теренът е труднодостъпен и с голяма площ. Работна група от около 60 служители на фирмата изпълнител с помощта на подходяща техника и съдействие от страна на община Козлодуй подготвя терена за залесяването. В Крива Бара ще бъдат залесени 307,769 дка площ (местностите „Лозята” и „Жабов рог”) с 128 312 фиданки бяла акация. В Гложене пък са определени 4 терена за залесяване, разпръснати в землището на селото, като единият от тях, т.нар. местност „Царска градина”, в момента е печална картина на полуунищожена гора от незаконна сеч. Там ще бъде залесено с топола, а на останалите три места са предвидени акации. Проектът за залесяване на неземеделски земи се реализира по мярка 223 “Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007–2013 г. към Министерство на земеделието и храните, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Със средствата по проекта се извършва изготвянето на технологичен план за залесяването, почвоподготовка, транспорт и съхранение на посадъчния материал, презасаждане и отглеждане на новосъздадените горски култури. Целта на този проект е увеличаването на лесистостта, намаляване на ерозията и подобряване на водния баланс на подкрепените територии.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар