*
Борба с вредителите

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ВНЕСЕ ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТАДИОН И СПОРТЕН КОМПЛЕКС

|

Община Козлодуй внесе проект „Изграждане на стадион „Христо Ботев” и спортен комплекс в гр. Козлодуй” по мярка 321 на Програма за развитието на селските райони 2007–2013 г. (ПРСР). Общата стойност на проекта е 5 667 753,93 лева. В строително-монтажните работи са включени покрит футболен терен, комбиниран волейболен и баскетболен терен, лекоатлетическа писта, паркинг алеи и представителна административна сграда. В момента на мястото на бъдещето модерно спортно съоръжение съществува само затревен терен, а достъпът до него е затруднен заради лошото състояние на пътната инфраструктура. „С модернизацията на съоръжението, която сме предвидили в проекта, ползите ще са огромни. Ще подобрим качеството на живот на младите хора, достъпът до спортни услуги и ще затворим един „спортно-оздравителен цикъл”– плувният басейн е в съседство, както и спортната зала „Христо Ботев”“ – коментира след внасянето на проекта Марио Милов, директор на дирекция „Международни проекти и обществени поръчки” в община Козлодуй. Приоритетно в новоизградения стадион ще се обслужват деца и младежи с физически увреждания, както и млади хора и жители на съставните населени места на община Козлодуй – Хърлец, Гложене, Бутан и Крава бара, където потребностите и осмислянето на свободното време на подрастващите са най-високи. Освен спортен комплекс и стадион по проекта ще бъде извършена козметична модернизация и на спортни съоръжения в село Бутан – скамейките за публика на стадиона и конната база в селото ще бъдат подменени.     Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2007–2013 г. към Министерство на земеделието и храните, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, е планов документ за периода 2007–2013 г., който е съобразен с всички Стратегически насоки на Общността. ПРСР е насочена към подобряване качеството и достъпа до основни услуги на населението, както и подобряване на инфраструктурата в селските райони, които са от особена важност за задържане на населението там и за създаване на условия за развитието на бизнеса. Предвиденият индикативен бюджет по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за целевия прием е в левовата равностойност на 43,6 млн. евро.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар