*
Борба с вредителите

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ НЕ ДЪЛЖИ ПАРИ, А НОВИЯТ Й ПРОЕКТОБЮДЖЕТ Е БАЛАНСИРАН

|
ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ НЕ ДЪЛЖИ ПАРИ, А НОВИЯТ Й ПРОЕКТОБЮДЖЕТ Е БАЛАНСИРАН

За изминалата 2011 година, община Козлодуй получи максимално най-високата оценка от Министерство на финансите за изпълнението на планирания си бюджет. По данни на министерството 605 от общините в страната са започнали финансовата 2012 година с дългове, които възлизат на над 200 млн. лева. Вече е тенденция просрочените задължения да се увеличават при намаляващ ресурс за обслужването им, а община Козлодуй се нарежда сред финансовите отличници заедно със Столична община, Благоевград, Хасково, Русе, Каварна, Асеновград, Несебър, Стара Загора, Варна, Бургас, Пловдив, Троян, Разград, Велико Търново и Габрово.   В рамките на проведеното на 9 февруари обществено обсъждане на проектобюджета на община Козлодуй за 2012 г. стана ясно, че тя не само завършва предходната година без задължения, но и новият й бюджет е увеличен с 335 288,00 лева. Виолета Костова, директор на дирекция „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността” обясни, че: „Това се дължи на по-голямата субсидия, която ще получим от републиканския бюджет. В условия на криза община Козлодуй успява и се справя в трудната обстановка, без да лиши нито един сектор от нужните му парични средства, а там където е възможно дори се пренасочват повече парични потоци, без да се ощетяват други дейности.” Отчетено беше доброто изпълнение на миналогодишния бюджет и бяха очертани приоритетните области за тази година, а именно: кметствата в общината, образованието, социалните дейности и здравеопазването. Румен Маноев, кмет на община Козлодуй коментира бюджета така: „Отчетът за изминалата година е с много добри показатели. Общото изпълнение на общинския бюджет достигна 91,63%, а постъпленията от местните приходи са почти на 90%. За 2011 г. освен общата субсидия от републиканския бюджет, от него в община Козлодуй са постъпили допълнителни средства за ремонтни дейности, социални услуги, образование и капиталови разходи.” В заключителната част на общественото обсъждане на бюджета бяха дискутирани предстоящите допълнителни ремонтни дейности след санирането на 11-те обществени сгради в града, което предстои до месец.   Повече подробности за отчета на разходите на община Козлодуй за 2011 г. и проектобюджета й за 2012 можете да намерите на сайта й: www.kozloduy.bg


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар