*
Борба с вредителите

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ИНИЦИИРА АКТИВЕН ДИАЛОГ С УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

|

Най-големият ресурс на една община са нейните жители и тази събота (10 март) Община Козлодуй го доказа на практика, като инициира първата широка среща с управители на етажна собственост, отворена и за представители на медиите. Конкретният повод за разговора беше предстоящото пролетно почистване на общината, а дневният ред включваше още новини относно организацията на разделното събиране на боклуци, възможности за подхождането към специфични видове отпадъци (излезли от употреба МПС, акумулатори и др.) и отговорности относно разпределянето на прилежащи площи. Присъстваха и представители на полицията, готови да потърсят съдействието и да  работят в тясна връзка с управителите на етажна собственост относно проблемите на обществения ред и сигурност. „Досега не е бил организиран подобен форум за дискусии и обмяна на мнения, но още на тази първа среща прекият контакт с гражданите доказа своята полезност – каза зам.-кметът на община Козлодуй Димитър Попов, който водеше разговора. – Сериозно доказателство за желанието на всички страни – общината, жителите й, органите на реда - да работят в партньорство е решението, което се взе, тази инициатива да се превърне в регулярно събитие, провеждащо се на всеки три месеца, с отчетна част и планиране на нови стъпки.” Срещата се състоя в Актовата зала на СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, като на нея присъстваха близо 1/3 от регистрираните 270 домоуправители. Те заявиха подкрепата си за организираното от община Козлодуй предстоящо пролетно почистване в края на м. април и споделиха идеите си за това как поддръжката и облагородяването на междублоковите пространства, парковете и улиците да не се превръщат в само кампанийно събитие. Представителите на общинската администрация (вкл. зам-кмета Димитър Попов, Биляна Симеонова, главен експерт „Екология и опазване на околната среда”, Мариета Исакова, главен специалист „Вертикално планиране, подземна инфраструктура и контрол по строителството” и служители на общинското предприятие „Комунални дейности”) отговориха на въпроси и поеха редица ангажименти по проблемни сфери, повдигнати от управителите на етажна собственост в Козлодуй. Сред тях са, че в рамките на три месеца ще се обособят депа в кварталите за по-специфичните отпадъци, ще бъдат обходени и проверено състоянието на всички обекти или инфраструктурни подобрения, извършени по проекти, всеки месец да бъдат поставяни по 10 нови осветителни тела, а до следващата среща да бъдат монтирани и още 2 камери за наблюдение на ключови места с цел превенция и следене за опазване на обществения ред (пълният списък с ангажиментите е публикуван на сайта на Община Козлодуй). Полицейски инспектор Петър Попов гарантира желанието на органите на реда да работят в тясно сътрудничество с общността, като за целта ще бъдат проведени нарочни срещи в отделните квартали за подаване на сигнали, подобряване на комуникацията и формиране на диалог. „Срещата беше доста ползотворна и разбрахме, че ни очаква много работа – както от наша страна, така и от страна на управителите на етажна собственост – обобщи Биляна Симеонова, главен експерт „Екология и опазване на околната среда” в община Козлодуй. – Сигурна съм, че в партньорство с гражданите и при заявената от Общината готовност да адресира реалните им проблеми, всичко ще потръгне както трябва и съвсем скоро ще видим конкретните резултати от това.”  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар