*
Борба с вредителите

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ И ПОЛИЦИЯТА ОБЕДИНЕНИ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА

|
ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ И ПОЛИЦИЯТА ОБЕДИНЕНИ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА

В сградата на община Козлодуй се проведе официална отворена и за граждани среща между общинската администрация и представители на Районно управление на полицията – Козлодуй, на която бяха представени отчети за ефективността от работата на органите на реда през предходните 2010 и 2011 година. От изнесените данни ясно проличава високата ефективност и екипността на местната полиция. Повишила се е разкриваемостта на престъпленията, като основен проблем в общината остават битовите кражби.   Димитър Попов зам.-кмет на община Козлодуй подчерта: „Общинската администрация приема отчета на Полицейското управление и оценява постигнатия напредък, който се дължи на добро управление и мотивирани служители, въпреки малкия им състав. Основната ни цел е догодина този отчет да е още по-позитивен.” За целта беше потвърдена решимостта на Община Козлодуй и РУП-Козлодуй да си сътрудничат тясно за опазването на обществения ред и предотвратяването на престъпления. Единодушно беше приета идеята за ефективни мерки относно ограничаването на скоростта по централната градска улица „Христо Ботев”. Важен момент в разговора беше и обсъждането на доброволческите отряди, които според данни на полицията са изключително добра практика. Такива ще бъдат сформирани в община Козлодуй, за да се подпомогнат действията на органите на реда, при които малкия личен състав се явява една от основните пречки при работата им.   Друг приоритет от засиленото сътрудничество между двете институции е превенцията и ограничаването на детската престъпност, освобождаването на паркоместата, заети от автомобили, които не са в движение, и повече настоятелност за изграждането на нова база за Полицейското управление и осигуряването на по-голям състав на работещия полицейски екип.   Представители на Община Козлодуй и Районното управление на полицията ще проведат и втора, по-обстойна работна среща, на която ще се коментират възлови места, където да бъдат поставени допълнителни камери за контрол. „Камерите на територията на общината безспорно ни оказват голяма помощ. Вложенията, които се направиха в тях, се върнаха многократно”, каза Димитър Димитров, временно изпълняващ длъжността началник на РУП-Козлодуй.   Васил Манолов и Мирослав Христов от Националния съюз за борба и охрана също взеха активно участие в срещата в Общината и изразиха готовността си да съдействат на работата на полицията, включвайки активно гражданското общество. Скоро ще бъде проведена среща с всички домоуправители в Козлодуй, за да се обсъдят координирани действия на заинтересованите страни за постигането на сигурност и спокойствие за гражданите. Целта е тези събирания да станат регулярни и пряко да ангажират жителите на общината с опазването на реда и закона.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар