*
Борба с вредителите

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ Е АМБИЦИРАНА ДА НАПРАВИ ПЪЛЕН РЕМОНТ НА ЧИТАЛИЩНАТА СГРАДА В ГРАДА

|
ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ Е АМБИЦИРАНА ДА НАПРАВИ ПЪЛЕН РЕМОНТ НА ЧИТАЛИЩНАТА СГРАДА В ГРАДА

Очаква се зелена светлина за финансиране ремонта на зрителната зала в читалище „Христо Ботев 1879“ Община Козлодуй за пореден път демонстрира, че културата, нейните институции и средища са сред приоритетите на общинското управление, като наред с останалите си инициативи продължава да е активно ангажирана с дейността и сградния фонд на читалището в града. В момента в читалище „Христо Ботев 1879“ в  Козлодуй текат дейности по санирането на сградата, средства за което бяха отпуснати по линия на Международен фонд „Козлодуй”. Но с това усилията на администрацията да осигури на жителите и гостите на общината място, едновременно въплъщаващо традиционните възрожденски културно-образователни принципи на читалищата, но и отговарящо на съвременните предизвикателства като материална база, комфорт и ефективност не свършват. За реализирането на тази амбициозна цел община Козлодуй внесе за разглеждане проекта: „Ремонт и реконструкция на Народно читалище храм-паметник „Христо Ботев 1879” – гр. Козлодуй”. Планираните ремонт и реконструкция на читалището са на стойност над половин милион лева. Проектът предвижда за срок от 12 месеца да бъде извършен ремонт на зрителната зала заедно с партера и балкона, изграждането на нова вентилационна система, смяна на електрическата инсталация и направата на пожаро-известителна такава. В дейностите са предвидени още реконструкция на фоайето на културната сграда и касата за продажба на билети, рампа за хора в неравностойно положение и смяна всички видове облицовки по стени и настилки на подове. Общинската инициатива изчакваше отварянето на подходяща мярка по европейските фондове и в момента документи за одобряването й са подадени по мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР 2007–2013 г. Мярката цели инвестиране в изграждането и подобряването на центрове за предоставяне на културни услуги, като от община Козлодуй са уверени, че инвестицията в ремонта и реконструкцията на читалище „Христо Ботев 1879“, което е и храм-паметник на културата, отговаря на всички изисквания на програмната схема.   Снимка: www.kozloduy-bg.info     Историческа справка:   Стари читалищни дейци и Врачанският архив твърдят, че читалището е основано през 1879 г. с указ на княз Батенберг. Документът е пазен като реликва от читалищните дейци, но след 1944 г. е бил изгорен. В ЦДИА фонд 284 арх. единица 5180, лист 6 се намира първият запазен документ, в който читалището се споменава с името „Христо Ботьов” /19 юли 1926 г./.   През 1911 г. жители на Козлодуй създават инициативен комитет за постройка на читалището и театрален салон. Чрез дарения и различни инициативи за четири години са събрани 55 хиляди лева. Сред водещите дарители, с по 1000 лева (по тогавашния курс) са Стан Ангелов и Брато Чорбаджиев.   На 23.12.1923 г. на съвместно заседание на общинската тричленка, Комитета за построяване на читалище и театрален салон и Училищното настоятелство се изтъкват следните основания за изграждане на културно-просветен дом: „Село Козлодуй е второто по големина в България с първостепенна историческа важност, произтичаща от десанта на Ботевата чета.” Министерство на финансите отпуска 30 000 лв. за строежа и на 28 ноември 1929 г. се извършва тържественото полагане на основния камък на читалищния дом. Жителите на Козлодуй продължават да събират средства за изграждане на читалището, като началният капитал за строежа през 1931 г. е 687 760 лв. от: Министерство на благоустрояването – 70 000 лв. Министерство на просвещението – 50 000 лв. Врачанската окръжна постоянна комисия – 30 000 лв. Жители на Козлодуй -  284 500 лв. и много строителни материали   Така още от самото начало читалище „Христо Ботев” в гр. Козлодуй става символ на желанието на местните хора да имат сграда, в която се пази и тачи паметта на героите от Освободителното движение и се съхранява завета за свободна и просперираща България.   На 29.12.1935 г. в е извършено официалното освещаване на театралния салон при читалище-паметник „Христо Ботев”.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар