*
Борба с вредителите

ОБЩИНА ХАЙРЕДИН С НОВ ПРОЕКТ ПО ОП"РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"

|
ОБЩИНА ХАЙРЕДИН С НОВ ПРОЕКТ ПО ОП"РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"

По Договор №BG161PO001/1.4-04/2010/065 по Проект „Предпазна подпорна стена за укрепване на левия бряг на река Огоста в границите на село Хайредин”,  Община Хайредин е Бенефициент. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Пресконференция ще се проведе на 03.12.2012 г. от 11:00 часа в Конферентната зала над Банка „ДСК“ – с. Хайредин. Участие в нея ще вземат Кметът на Община Хайредин – г-н Тодор Алексиев, екипът по проекта, представители на Управляващия орган, на бизнеса, на различни институции и медии, и граждани. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”. 03.12.2012 г. /понеделник/: 11:00-11:30 часа – Регистрация на участниците в пресконференцията 11:30-11:45 часа – Приветствено слово на Зам. – Кмета на Община Хайредин Благовеста Благоева 11:45-12:15 часа – Представяне на проект „Предпазна подпорна стена за укрепване на левия бряг на река Огоста в границите на село Хайредин“ 12:30-13:00 часа - Заключително слово на Кмета на Община Хайредин Тодор Алексиев


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар