*
Борба с вредителите

ОБЩИНА БОРОВАН ВНЕСЕ ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

|
ОБЩИНА БОРОВАН ВНЕСЕ ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Община Борован подаде документи за кандидатстване с проект „Звено към ДСП в община Борован” по приоритет 5 – социално включване и насърчаване на социалната икономика от ОП ”Развитие на човешките ресурси”, схема за безвъзмездна финансова „Помощ в дома”.  Ще бъде сформирано едно звено към Домашен социален патронаж Целевите групи в проекта са безработни в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране, хора с увреждания и специфични потребности и самотно-живеещи възрастни.  Проектът ще даде възможност за разширяване дейността на Домашния социален патронаж за предоставяне по иновативен начин на два вида почасови услуги в домашна среда – лична помощ, включва дейности с медико-социална насоченост и социално включване и комунално-битови  дейности.  Чрез реализирането на тези дейности в общината ще се спомогне за преодоляване социалната изолация и самота, които съпътстват хората с увреждания и специфични потребности, както и възрастните самотно живеещи и семейства, информират от общината.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар