*
Борба с вредителите

ОБЩИНА БОРОВАН С ДВА ДОГОВОРА ЗА ПРОЕКТИ С ДФ"ЗЕМЕДЕЛИЕ"

|
ОБЩИНА БОРОВАН С ДВА ДОГОВОРА ЗА ПРОЕКТИ С ДФ"ЗЕМЕДЕЛИЕ"

На 27 ноември 2012г. инж. Десислава Тодорова подписа два договора за реализиране на проекти с ДФ „Земеделие“ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от програмата за развитие на селските райони.
По силата на първият договор, който е на стойност 1 800 000лв. Държавен фонд "Земеделие" ще предостави на Община Борован безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проект „Развитие на спорта в община Борован – Изграждане на мултифункционални спортни площадки в с. Борован, с. Малорад, с. Добролево“
Вторият договор е за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реконструкция и рехабилитация на път VRS 1015 Нивянин-Борован-Малорад и е на обща стойност 4 800 000 лв.
Тези два договора са изключително постижение за общинското ръководство, предвид тежката финансова ситуация в общината. Въпреки това приоритет си остава подобряването на инфраструктурата във всички населени места на общината, което е и основен фактор за привличане на инвестиции и задържане на младите хора.
Одобрените инвестиционните предложения по мярка 321 за цялата страна са 31 на брой на обща стойност 109 049 015 лв.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар