*

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ ЗА ГРАДСКАТА СРЕДА В ЛОМ

|
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ ЗА ГРАДСКАТА СРЕДА В ЛОМ

Обществено обсъждане на идеите на община Лом за кандидатстване по схема "Зелена и достъпна градска среда" събра специалисти и граждани в заседателната зала на общината. Схемата е отворена по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г. и бенефициентите по нея могат да получат до 5 милиона лева безвъзмездна финансова помощ като продължителността на проектите е 24 месеца.
Допустими за финансиране дейности по тази схема са изграждането и възстановяването на зони за обществен отдих- паркове и детски площадки; реконструкцията и рехабилитацията на улични мрежи, пешеходни алеи и тротоари, а също изграждането на велоалеи и монтирането на енергоспестяващо улично осветление.
В проектопредложението, с което общината ще кандидатства, на този етап, са включени 5 зони на територията на Лом. Това са: квартал "Калето", пешеходните пространства в централна градска част-ул."Славянска"/от площад "Свобода" до ул."Хан Аспарух"/и ул."Крум Пастърмаджиев", какго и ул."Славянска"- в участъка от ул."Хан Аспарух до входа на казармата, ул."Цвятко Павлов" и озеленените пространства около надлеза, а също и ул."Пристанищна".
Гражданите на Лом могат да представят своите предложения и идеи за разширяване на обхвата на проекта в общината. Крайният срок за кандидатстване по схема "Зелена и достъпна градска среда" е 11 януари 2013 година.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар